Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

100 slov o Európe - Literárna súťaž

Miesto: Košice

Máš 100 slov o Európskej únii? Povedz nám ich!

Informačné centrum EUROPE DIRECT Košice vyhlasuje literárnu súťaž na tému „15 rokov v EÚ“.

Cieľom súťaže je spoznať pocity, myšlienky a dojmy občanov Slovenskej republiky na túto tému.

Máme len 3 pravidlá:

  1. povedz nám príbeh,
  2. nech je príbeh o Európe,
  3. na vyjadrenie svojich pocitov, spomienok, myšlienok, dojmov použi maximálne 100 slov.

Najlepšie texty odmeníme vecnými cenami.
Hlavná cena: Elektronická čítačka kníh

Podmienky súťaže:

  • Súťaže sa môže zučastniť fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.
  • Rozsah textu má byť max. 100 slov.

Zasielanie prác do 6.12.2019:
a) poštou (tlačená verzia, resp. CD) na adresu: Košický samoprávny kraj, Europe Direct Košice, Nám. Maratónu mieru 1, 040 01 Košice.
b) alebo prostredníctvom elektronickej pošty (ako prílohu v programe Microsoft Word alebo pdf.) na adresu europe.direct@vucke.sk.

Pre zaradenie do súťaže bude rozhodujúci dátum prijatia textu.

Prílohy:

Štatút súťaže (.pdf)

Prihláška do súťaže (.pdf)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 05.11.2019 19:34
Upravené: 22.11.2019 09:25