Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

120 miliónov eur na výskum koronavírusu a jeho variantov

Miesto: Brusel

Na podporu a umožnenie naliehavého výskumu koronavírusu a jeho variantov Komisia zaradila do užšieho výberu 11 nových projektov v hodnote 120 miliónov eur z programu na podporu výskumu Horizont Európa.

Toto financovanie je súčasťou širokej škály výskumných a inovačných opatrení prijatých na boj proti koronavírusu a je v súlade s európskym plánom pripravenosti na biologickú obranu s názvom Inkubátor HERA.

Týchto 11 projektov zahŕňa 312 výskumných tímov zo 40 krajín vrátane 38 účastníkov z 23 krajín mimo EÚ.

Projekty sa zamerajú na klinické skúšanie nových liečebných postupov a vakcín, či posilnenie a rozšírenie prístupu k výskumným infraštruktúram, ktoré sú potrebné na výmenu informácií medzi výskumníkmi.  

V apríli Komisia oznámila nové výzvy na naliehavý výskum variantov koronavírusu s počiatočným rozpočtom 123 miliónov eur, ktoré boli zmobilizované ako súčasť prvého núdzového financovania v rámci programu Horizont Európa. Hoci je financovanie týchto 11 projektov podmienené konečným rozhodnutím Komisie a podpísaním dohôd o grante v rámci programu Horizont Európa v nadchádzajúcich mesiacoch, výskumné tímy sa už môžu pustiť do práce.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Informačný prehľad – 11 nových výskumných projektov zameraných na boj proti variantom koronavírusu

Koronavírus: Komisia vyčlenila 123 miliónov EUR na výskum a inovácie s cieľom bojovať proti hrozbe variantov

Opatrenia Komisie v reakcii na koronavírus

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:11