Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

38 miliónov EUR na ochranu kritickej infraštruktúry pred počítačovými hrozbami

Miesto: Brusel

Komisia dnes oznámila, že prostredníctvom programu Horizont 2020 poskytne viac ako 38 miliónov EUR na podporu niekoľkých inovačných projektov v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry pred počítačovými a fyzickými hrozbami a na zvýšenie inteligentnosti a bezpečnosti miest.

Tri projekty (SAFETY4RAILS7SHIELD a ENSURESEC) budú pracovať na zlepšení prevencie, odhaľovania, reakcie a zmierňovania kybernetických a fyzických hrozieb pre metro a železničné siete, infraštruktúru pozemného priestoru a satelity, ako aj služby elektronického obchodu a doručovania. Dva ďalšie projekty (IMPETUS a S4ALLCITIES) sa zameriavajú na zvýšenie odolnosti mestských infraštruktúr a služieb a na ochranu občanov v prípade bezpečnostných incidentov vo verejných priestoroch. Podpora je súčasťou záväzku EÚ vybudovať silnú kultúru kybernetickej bezpečnosti a lepšie schopnosti odolávať potenciálnym kybernetickým hrozbám a útokom a účinne na ne reagovať.

Otázky a odpovede

Projekty

Horizont 2020

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.06.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:00