Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

65 spoločností a združení podpísalo Kódex správania EÚ v oblasti zodpovedného podnikania a marketingových postupov v potravinárstve

Miesto: Brusel

Splnili si tak ďalší z cieľov stratégie „z farmy na stôl“.

Kódex je podstatnou súčasťou úsilia EÚ o zvýšenie prístupnosti a cenovej dostupnosti zdravých, udržateľných potravín, ktoré pomáhajú zmierňovať našu celkovú environmentálnu stopu. Na jeho koncipovaní sa spolu s útvarmi Európskej komisie podieľali aj združenia a podniky EÚ. Aktívne sa zapojili a prispeli aj iné zainteresované strany vrátane medzinárodných organizácií, mimovládnych organizácií, priemyselných zväzov a odborových združení. Tie sa zaväzujú zrýchliť svoj prínos k prechodu na udržateľnosť (úplný zoznam signatárov).

Kódex zahŕňa dve úrovne záväzku:

  • Združenia EÚ: súbor siedmich cieľov. Ide o činnosti zamerané na propagáciu prechodu na zdravé a udržateľné spotrebiteľské návyky. Zámerom je zlepšiť vplyv potravinárskeho spracovateľského odvetvia, maloobchodu a stravovacích služieb na udržateľnosť a posilniť udržateľnosť potravinových hodnotových reťazcov – pokiaľ ide o prvovýrobcov aj iných aktérov v reťazci. Združenia by každoročne mali podávať správy o svojom pokroku.
  • Spoločnosti: rámec určený pre spoločnosti, ktoré chcú byť v tejto iniciatíve priekopníkmi. Obsahuje ctižiadostivé záväzky s merateľnými výstupmi a vzťahuje sa na širokú škálu oblastí: od dobrých životných podmienok zvierat, cez znižovanie obsahu cukru až po zmierňovanie emisií skleníkových plynov v ich celkovej palete výrobkov. Spoločnosti svoje výsledky každý rok nahlásia v zhrnutí správy o svojej udržateľnosti.

Podrobnosti:
Tlačová správa
Otázky a odpovede

Z farmy na stôl  

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.07.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:11