Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Airbnb v súlade s pravidlami EÚ na ochranu spotrebiteľa

Miesto: Brusel

Spoločnosť Airbnb reagovala na všetky požiadavky Európskej komisie a príslušných vnútroštátnych orgánov pod vedením nórskeho orgánu na ochranu spotrebiteľa, aby svoje postupy a podmienky úplne zosúladila s pravidlami EÚ na ochranu spotrebiteľa.

Hlavné zlepšenia a zmeny, ktoré zaviedlo Airbnb:

  • Pri vyhľadávaní ubytovania vo vybraných dátumoch používatelia vidia na stránke s výsledkami celkovú sumu vrátane všetkých povinných poplatkov (ako je miestna daň či poplatky za služby a upratovanie). 
  • Jasné odlíšenie, či ponuku ubytovania uverejňuje súkromný alebo profesionálny hostiteľ.
  • Ľahko dostupný odkaz na platformu na riešenie sporov online a informácie, ktoré sa týkajú riešenia sporov.

Úpravy v podmienkach poskytovania služieb, v ktorých Airbnb:

  • jasne uvádza, že používatelia môžu podať žalobu proti Airbnb na súde vo svojej krajine pobytu,
  • rešpektuje základné právo používateľov žalovať hostiteľa v prípade osobnej ujmy alebo inej škody,
  • sa zaväzuje, že nebude jednostranne meniť zmluvné podmienky bez toho, aby o tom vopred jasne informovala používateľov a dala im možnosť odstúpiť od zmluvy.

Podrobnosti:
Tlačová správa
Ďalšie informácie o zmenách spoločnosti Airbnb a opatreniach na presadzovanie ochrany spotrebiteľa
Prehľad zmien spoločnosti Airbnb
 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.07.2019 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:42