Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Akčný plán: duševného vlastníctvo na posilnenie odolnosti a obnovy hospodárstva EÚ

Miesto: Brusel

Cieľom tohto plánu je zaistiť, aby podniky, najmä malé a stredné (MSP), mohli čo najlepšie využiť svoje vynálezy a výtvory, a zároveň zabezpečiť, aby tieto vynálezy a výtvory mohli byť prínosom pre naše hospodárstvo a spoločnosť.

Duševné vlastníctvo je kľúčovou hnacou silou hospodárskeho rastu, pretože pomáha podnikom zhodnocovať nehmotný majetok. V akčnom pláne sa stanovujú najmä kľúčové kroky týkajúce sa zlepšenia ochrany duševného vlastníctva, podpory MSP pri využívaní duševného vlastníctva, uľahčenia zdieľania duševného vlastníctva na zintenzívnenie využívania technológie v priemysle, boja proti falšovaniu a zlepšenia presadzovania práv duševného vlastníctva a podpory rovnakých podmienok na celosvetovej úrovni.

V dnešnom akčnom pláne sa oznamujú opatrenia v piatich kľúčových oblastiach:

  • Zlepšenie ochrany duševného vlastníctva
  • Podpora malých a stredných podnikov (MSP) pri využívaní duševného vlastníctva
  • Uľahčenie zdieľania duševného vlastníctva
  • Boj proti falšovaniu a zlepšenie presadzovania práv duševného vlastníctva
  • Podpora rovnakých podmienok na celosvetovej úrovni

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede

Informačný prehľad o akčnom pláne v oblasti duševného vlastníctva

Akčný plán v oblasti duševného vlastníctva

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 25.11.2020 06:00
Upravené: 23.12.2020 09:56