Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Akčný plán pre európsku demokraciu

Miesto: Brusel

Európska komisia (EK) dnes predkladá svoj akčný plán pre európsku demokraciu s cieľom posilniť postavenie občanov a vybudovať odolnejšie demokracie v celej EÚ.

Týmto akčným plánom EK reaguje na výzvy, ktoré prináša narastajúci extrémizmus a pocit vzdialenosti medzi občanmi a politikmi a stanovuje opatrenia, založené na troch hlavných pilieroch:

 1.        podpora slobodných a spravodlivých volieb – EK:
  •    navrhne právne predpisy o transparentnosti sponzorovaného politického obsahu(„politická reklama“).
  •    zreviduje pravidlá financovania európskych politických strán.
  •    spustí nový operačný mechanizmus, na výmenu informácií o otázkach týkajúcich sa integrity volieb, ako je kybernetická bezpečnosť volieb.
  •    využije prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a programu Kreatívna Európa na podporu angažovanosti občanov a aktívnej občianskej spoločnosti, a to nielen v čase volieb.
  •    posilní kapacity volebných pozorovateľských misií EÚ v tretích krajinách.
 2.        posilnenie slobody médií – EK:
  •    v roku 2021 navrhne odporúčanie týkajúce sa bezpečnosti novinárov, v ktorom bude osobitnú pozornosť venovať hrozbám namiereným proti novinárkam, a iniciatívu na potlačenie zneužívania súdnych sporov proti účasti verejnosti.
  •    bude úzko spolupracovať s členskými štátmi a zabezpečí udržateľné financovanie projektov právnej a praktickej pomoci novinárom v EÚ aj inde vo svete.
  •    predloží aj ďalšie opatrenia na podporu plurality médií a na posilnenie transparentnosti vlastníctva médií a štátnej reklamy,
  •    realizuje nový monitora vlastníctva médií
 1.        boj proti dezinformáciám – EK:
  •    navrhuje zlepšenie existujúcich nástrojov na boj proti zahraničnému zasahovaniu vrátane novej možnosti ukladať páchateľom sankcie.
  •    EK na jar 2021 vydá usmernenia na zlepšenie kódexu postupov a stanoví spoľahlivejší rámec na monitorovanie jeho vykonávania.

 

Akčný plán  pre európsku demokraciu sa bude vykonávať do roku 2023, potom EK  posúdi dosiahnutý pokrok a potrebu ďalších krokov.

Komisia bude spolupracovať s Európskym parlamentom a Radou, ako aj so širokým okruhom vnútroštátnych aktérov, verejných aj súkromných, nad rámec vládnych orgánov, keďže všetci títo aktéri majú kľúčový význam pre posilnenie odolnosti našich demokracií.

Podrobnosti:

Tlačová správa

European Democracy Action Plan – Website

European Democracy Action Plan – Factsheet

European Democracy Action Plan – Questions & Answers

European Democracy Action Plan – Public consultation results

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.12.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:03