Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Akčný plán pre integráciu a začlenenie na roky 2021 – 2027

Miesto: Brusel

Europská komisia dnes predstavila akčný plán pre integráciu a začlenenie na roky 2021 – 2027.

Ten podporuje začlenenie pre všetkých, uznáva dôležitý príspevok migrantov k EÚ a rieši prekážky, ktoré môžu brániť osobám s migrantským pôvodom, od novoprichádzajúcich až po občanov, v zapojení a začlenení sa do európskej spoločnosti. Vychádza zo zásady, že inkluzívna integrácia si vyžaduje úsilie tak na strane dotknutého jednotlivca, ako aj na strane hostiteľskej komunity, a stanovuje nové opatrenia, ktoré vychádzajú z výsledkov predchádzajúceho akčného plánu z roku 2016. Ako sa zdôrazňuje v novom pakte o migrácii a azyle, úspešná integrácia a začlenenie sú nevyhnutnou súčasťou dobre riadenej a účinnej migračnej a azylovej politiky. Úspešná integrácia a začlenenie závisí od včasných opatrení a dlhodobého úsilia. Hoci za tvorbu a vykonávanie sociálnych politík sú zodpovedné vlády členských štátov, EÚ zohráva kľúčovú úlohu pri podpore členských štátov prostredníctvom financovania, vypracúvania usmernení a posilňovania príslušných partnerstiev. Akčný plán pre integráciu a začlenenie dopĺňa existujúce a nadchádzajúce stratégie EÚ na podporu rovnosti a sociálnej súdržnosti s cieľom zabezpečiť, aby bol každý plne zapojený do európskej spoločnosti a mohol sa na nej podieľať.

Hlavnými opatreniami sú:

  • Inkluzívne vzdelávanie a odborná príprava od raného detstva po vysokoškolské vzdelávanie so zameraním na uľahčenie uznávania kvalifikácií a ďalšieho jazykového vzdelávania s podporou z fondov EÚ.
  • Zlepšenie pracovných príležitostí a uznávania zručností s cieľom v plnej miere oceniť prínos komunít migrantov, a najmä žien, a zabezpečiť, aby sa im poskytla podpora na dosiahnutie ich plného potenciálu.
  • Podpora prístupu k službám zdravotnej starostlivosti vrátane starostlivosti o duševné zdravie pre osoby s migrantským pôvodom.
  • Prístup k primeranému a cenovo dostupnému bývaniu financovanému z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu pre azyl a migráciu a Fondu InvestEU.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Akčný plán pre integráciu a začlenenie na roky 2021 – 2027

Pracovný dokument útvarov Komisie

Správa o konzultácii o integrácii a začlenení migrantov a osôb s migrantským pôvodom

Analýza reakcií na verejnú konzultáciu o integrácii a začlenení migrantov a osôb s migrantským pôvodom – súhrnná správa

OZNAM: Integrácia a začlenenie

Prehľad: Akčný plán EÚ pre integráciu a začlenenie

Webové sídlo o integrácii

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.11.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:03