Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Akčný plán na podporu obnovy a transformácie mediálneho a audiovizuálneho sektora

Miesto: Brusel

Komisia dnes prijala akčný plán na podporu obnovy a transformácie mediálneho a audiovizuálneho sektora. Tento sektor, ktorý bol najviac zasiahnutý koronakrízou, má zásadný význam pre demokraciu, kultúrnu rozmanitosť Európy a digitálnu autonómiu. Akčný plán prináša konkrétne opatrenia na zotavenia sa, transformáciu a zlepšenie postavenia tohto sektora. Väčšina opatrení sa prijme už v prvých mesiacoch roku 2021 a uskutočnia sa aj konzultácie so zainteresovanými stranami.

Obnova

V rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa v každom národnom pláne podpory obnovy a odolnosti vyčlení minimálne 20 % výdavkov na digitálnu oblasť. Tento cieľ bude zahŕňať aj opatrenia na podporu výroby a distribúcie digitálneho obsahu, ako napríklad digitálne médiá.

AV sektoru sa  uľahčí prístup k podpore EÚ; podporia sa investície do audiovizuálneho priemyslu (iniciatíva MEDIA INVEST -  mobilizovať investície vo výške 400 miliónov EUR počas 7 rokov) a spustí sa iniciatíva „NEWS“ s cieľom zlúčiť opatrenia a podporu pre sektor spravodajských médií.

Transformácia

V oblasti zelenej a digitálnej transformácie sa plánuje:

  • Podporiť európske mediálne dátové priestory na výmenu údajov a inovácie;
  • Podporiť európsku priemyselnú koalíciu pre virtuálnu a rozšírenú realitu s cieľom pomôcť médiám EÚ pri využívaní týchto imerzívnych technológií a vytvoriť mediálne VR laboratórium pre projekty zamerané na nové spôsoby rozprávania príbehov a interakcie;
  • Uľahčiť opatrenia, aby sektor dosiahol klimatickú neutrálnosť do roku 2050.

Posilnenie postavenia AV sektora:

  • Začať dialóg s audiovizuálnym sektorom s cieľom zlepšiť prístup k audiovizuálnemu obsahu a jeho dostupnosť v celej EÚ, aby sektor mohol expandovať a osloviť nové publikum a aby mali spotrebitelia širokú ponuku obsahu;
  • Podporiť talenty v európskych médiách, okrem iného presadzovaním rozmanitosti pred a za kamerou, ako aj vyhľadávaním a podporou začínajúcich mediálnych podnikov;
  • Posilniť postavenie občanov, a to aj zvýšením mediálnej gramotnosti a podporou vytvárania nezávislej alternatívnej agregácie správ;
  • Posilniť spoluprácu medzi regulačnými orgánmi v záujme zabezpečenia riadneho fungovania mediálneho trhu EÚ.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Akčný plán o európskych médiách v digitálnom desaťročí

Prehľad o podpore pre novinárov a mediálny sektor

Projekty na podporu slobody a plurality médií financované zo zdrojov EÚ

Tlačová správa o európskom akčnom pláne pre demokraciu

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.12.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:03