Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Akčný plán SAMIRA: rádiologické a jadrové technológie na podporu európskeho plánu na boj proti rakovine

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes predstavila svoj akčný plán SAMIRA – strategický program pre zdravotnícke, priemyselné a výskumné aplikácie týkajúce sa jadrových a rádiologických technológií.

Plán zlepší koordináciu v EÚ, zabezpečí, aby rádiologické a jadrové technológie boli naďalej prospešné pre zdravie občanov EÚ, a prispeje k boju proti rakovine a iným chorobám. Tento akčný plán je prvým krokom v nadväznosti na európsky plán na boj proti rakovine, ktorý prijala Komisia 3. februára.

Akčný plán SAMIRA zaisťuje, aby mali občania EÚ v rámci lekárskej starostlivosti prístup ku kvalitným rádiologickým a jadrovým technológiám, ktoré spĺňajú najvyššie bezpečnostné normy. Práve tieto technológie ako mamografia, počítačová tomografia a iné formy rádiologického zobrazovania sú nevyhnutné vo všetkých štádiách manažmentu rakoviny. Vďaka jedinečnej dodávateľskej sieti, inovatívnemu technologickému vývoju a silnému zameraniu na klinický výskum zohráva Európa ústrednú úlohu v oblasti nukleárnej medicíny.

V pláne sa definujú akcie a opatrenia v troch kľúčových oblastiach:

  • zabezpečenie dodávok lekárskych rádioizotopov,
  • zlepšenie kvality a bezpečnosti žiarenia používaného v medicíne a
  • uľahčenie inovácií a technologického rozvoja v oblasti lekárskych aplikácií ionizujúceho žiarenia.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Akčný plán SAMIRA

Otázky a odpovede

Informačný prehľad

Webová stránka o používaní žiarenia na lekárske účely

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.02.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:05