Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Ako bezpečne obnoviť cestovanie a opäť naštartovať európsky cestovný ruch

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes predložila súbor usmernení a odporúčaní, ktoré majú členským štátom pomôcť postupne zrušiť cestovné obmedzenia a umožniť podnikateľom v cestovnom ruchu, aby znova otvorili svoje prevádzky v súlade s potrebnými opatreniami na ochranu zdravia.

Cieľom balíka je pomôcť cestovnému ruchu EÚ, aby sa pozviechal z pandémie, podporiť podniky a zabezpečiť, aby bola Európa aj naďalej najobľúbenejšou cieľovou destináciou pre turistov.  EK chce zároveň ponúknuť ľuďom možnosť, aby si zaslúžene odpočinuli a užili čerstvý vzduch. Hneď, ako to zdravotná situácia dovolí, by ľudia mali mať možnosť znovu sa spojiť s priateľmi a rodinami, či už vo vlastnej krajine EÚ alebo v zahraničí, a pritom byť chránení všetkými potrebnými bezpečnostnými a preventívnymi opatreniami.

Balík Komisie týkajúci sa cestovného ruchu a dopravy zahŕňa:

·       Celkovú stratégiu oživenia na rok 2020 a ďalšie obdobie,

·       Spoločný prístup k obnove voľného pohybu a postupnému a koordinovanému rušeniu obmedzení na vnútorných hraniciach EÚ,

·       Rámec na podporu postupného obnovenia dopravy, ktorým sa zabezpečí bezpečnosť cestujúcich aj personálu,

·       Odporúčanie s cieľom zatraktívniť cestovné poukazy ako alternatívu k vráteniu hotovosti,

·       Kritériá bezpečného a postupného obnovenia činností cestovného ruchu a zdravotných protokolov pre ubytovacie a stravovacie zariadenia.

Komisia sa snaží umožniť turistom a cestujúcim, aby mohli znova, bezpečne a s dôverou cestovať, pomocou opatrení sa snaží zaistiť:

  • bezpečnú obnovu voľného pohybu a zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach
  • obnovu dopravných služieb v celej EÚ tak, aby bolo zároveň chránené zdravie pracovníkov v doprave a cestujúcich
  • bezpečné obnovenie služieb cestovného ruchu
  • zabezpečenie cezhraničnej interoperability aplikácií na sledovanie kontaktov
  • zatraktívnenie poukazov pre spotrebiteľov

Komisia sa zameriava aj na podporu podnikov v oblasti cestovného ruchu v Európe tak, že:

·       zabezpečí likviditu pre podniky v oblasti cestovného, najmä MSP

·       zachová pracovné miesta poskytnutím finančnej pomoci z programu SURE až do výšky 100 miliárd EUR

·       prepojí občanov s miestnou ponukou cestovného ruchu, podpora miestnych atrakcií a cestovného ruchu a Európa ako bezpečná turistická destinácia

V prílohe nájdete infografiky v slovenskom jazyku a viac informácií tu:

Tlačová správa

Otázky a odpovede týkajúce sa balíka cestovného ruchu

Otázky a odpovede týkajúce sa sledovania aplikácií

Factsheet: EÚ pomáha reštartovať európsky cestovný ruch

Factsheet: Cestovanie a cestovný ruch v Európe: Praktické rady pre cestujúcich a spoločnosti

Doprava a cestový ruch od roku 2020

Oznámenie o postupnom a koordinovanom prístupe k voľnému pohybu

Oznámenie: Usmernenia o doprave a prepojení

Oznámenie: Usmernenia o službách cestovného ruchu a pohostinských zariadeniach

Odporúčanie na poukážky

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.05.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:57