Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Ako sa chrániť pred pred COVID-19 počas zimy?

Miesto: Brusel

Zimné obdobie prináša riziko zvýšeného prenosu vírusu, aj preto prijala Európska komisia stratégiu na ochranu pred COVID-19 počas zimy.

Celoeurópsky koordinovaný prístup má kľúčový význam pre to, aby boli ľudia jasne informovaní a aby sa zabránilo opätovnému nárastu šírenia nákazy.  Prvá vlna pandémie v Európe bola úspešne potlačená zavedením prísnych opatrení, ale ich príliš rýchle uvoľnenie v lete viedlo k opätovnému nárastu prípadov nákazy. V stratégii sa odporúčajú opatrenia s cieľom udržať pandémiu pod kontrolou, kým nebudú vakcíny široko dostupné.

Odporúčané kontrolné opatrenia:

  • Fyzický odstup a obmedzenie sociálnych kontaktov – mali by sa zaviesť cielené opatrenia vychádzajúce z miestnej epidemiologickej situácie.
  • Testovanie a sledovanie kontaktov -  väčšina členských štátov má vlastné aplikácie na sledovanie kontaktov. Európsky server pre sieťový priechod umožňuje cezhraničné sledovanie kontaktov.
  • Bezpečné cestovanie – vyžaduje si koordinovaný prístup, dôležitá je jasná komunikácia karanténnych požiadaviek uplatňovaných ak je epidemiologická situácia v regióne pôvodu horšia ako v cieľovej destinácii.
  • Kapacita zdravotnej starostlivosti a zdravotnícky personal - mali by sa zaviesť plány na zabezpečenie kontinuity činností zariadení zdravotnej starostlivosti, aby sa zabezpečilo zvládnutie nárastu prípadov COVID-19 a aby sa zachoval prístupu pacientov k inej liečbe.
  • Pandemická únava a zhoršenie duševného zdravia – intenzívnejšia psychosociálna podpora.
  • Národné stratégie vakcinácie – EK je pripravená podporiť členské štáty pri nasadení vakcín podľa plánov nasadenia vakcín a vakcinácie. Dôležité je zvýšiť dôveru občanov vo vakcináciu.

Začiatkom roka 2021 EK prijme ďalšie odporúčania s cieľom vytvoriť komplexný rámec na kontrolu COVID-19 založený na doterajších poznatkoch a skúsenostiach a najnovších dostupných vedeckých usmerneniach.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Oznámenie o stratégii „Ochrana pred COVID-19 počas zimy“

Príloha k oznámeniu

Odporúčanie o používaní rýchlych antigénových testov

Služba sieťového priechodu na zabezpečenie interoperability v rámci EÚ pre aplikácie na sledovanie kontaktov a výstrahu

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.12.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:03