Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Ako je na tom súdnictvo v EÚ?

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes zverejnila v poradí už siedmy porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2019, ktorý poskytuje komparatívny prehľad nezávislosti, kvality a efektívnosti justičných systémov v členských štátoch EÚ.

Tento prehľad prináša vnútroštátnym orgánom informácie, ktoré im majú pomôcť zlepšiť ich justičné systémy. Výsledky sú rôzne a ukazujú relatívne zlepšenie, pokiaľ ide o efektivitu justičných systémov a kvalitu súdnictva. Porovnávací prehľad zároveň poukazuje na čoraz väčšie problémy, pokiaľ ide o vnímanie nezávislosti súdnictva.

Prehľad sa zameriava na tri hlavné prvky účinného justičného systému:
•    efektívnosť: ukazovatele týkajúce sa dĺžky konaní, miery vyriešenia prípadov a počtu prebiehajúcich prípadov,
•    kvalita: ukazovatele týkajúce sa prístupnosti (napr. právna pomoc a súdne poplatky), odbornej prípravy, monitorovania činností súdov, rozpočtu, ľudských zdrojov a noriem pre kvalitu rozsudkov,
•    nezávislosť: ukazovatele týkajúce sa vnímania nezávislosti súdnictva zo strany širokej verejnosti a podnikov a záruk vo vzťahu k sudcom a fungovaniu vnútroštátnych prokuratúr.

Jedným z nových prvkov tohtoročného prehľadu je aj prehľad disciplinárnych režimov pre sudcov v rámci vnútroštátnych justičných systémov a prehľad záruk, ktoré majú zabrániť politickej kontrole súdnych rozhodnutí. Porovnávací prehľad sa venuje aj riadiacim právomociam vo vzťahu k prokurátorom vo vnútroštátnych justičných systémoch vrátane ich vymenúvania a odvolávania, ktoré sa považujú za kľúčové ukazovatele nezávislosti prokuratúry.

Podrobnosti:
Tlačová správa
Otázky a odpovede
Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2019
Zhrnutie porovnávacieho prehľadu EÚ v oblasti justície za rok 2019: Informačný prehľad
Anotované grafy s úplnými údajmi
Eurobarometer „Ako verejnosť vníma nezávislosť vnútroštátnych súdnych systémov v EÚ“
Eurobarometer „Ako podniky vnímajú nezávislosť vnútroštátnych súdnych systémov v EÚ“
Oznámenie o ďalšom posilňovaní právneho štátu v Únii
Informačný prehľad o súbore nástrojov EÚ na ochranu právneho štátu
 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 26.04.2019 06:00
Upravené: 23.05.2019 10:42