Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Aký dýchame vzduch? - nový prieskum Eurobarometra o kvalite ovzdušia

Miesto: Brusel

Prieskum sa uskutočnil v 28 členských štátoch EÚ od 11. do 29. 9. 2019. V rámci neho prebehli osobné rozhovory s 27 565 respondentmi z rôznych sociálnych a demografických skupín.

Hlavné výsledky prieskumu o postojoch Európanov ku kvalite ovzdušia pre Slovensko a EÚ:

Väčšina respondentov si želá, aby EÚ navrhla ďalšie opatrenia -  viac ako polovica opýtaných Slovákov - 63% (EÚ 71 %) tvrdí, že EÚ by mala navrhnúť ďalšie opatrenia na riešenie problémov spojených s kvalitou ovzdušia v Európe, a 24 % Slovákov by chcelo mať možnosť sa k takýmto opatreniam vyjadriť (EÚ 38 %)

Slovenskí respondenti o tom, kto by mal riešiť problémy súvisiace s kvalitou ovzdušia - otázka znečistenia ovzdušia by sa mala podľa nich riešiť na medzinárodnej úrovni (53 %), na národnej úrovni (52 %), ako aj na európskej úrovni (50 %). Za najúčinnejší spôsob riešenia problémov s kvalitou ovzdušia považuje najväčší podiel slovenských respondentov (31 %) prísnejšie kontroly zamerané na znečisťovanie v rámci priemyselných činností a činností súvisiacich s výrobou energií spoločne so zavedením prísnejšej legislatívy zameranej na kvalitu ovzdušia (31 %). 24 % Slovákov za účinný spôsob riešenia problému kvality ovzdušia považuje aj poskytovanie väčšieho množstva informácií o zdravotných a environmentálnych dôsledkoch znečisteného ovzdušia širokej verejnosti.

Respondenti sú toho názoru, že rôzne subjekty vrátane domácností by mali na riešenie problémov súvisiacich s kvalitou ovzdušia robiť viac – vyše 50 % respondentov vo všetkých krajinách EÚ si myslí, že domácnosti, výrobcovia automobilov, výrobcovia energií, poľnohospodári a verejné orgány nevyvíjajú dostatočne úsilie pre dobrú kvalitu ovzdušia.

Európania v súčasnosti prijímajú čoraz viac opatrení na zníženie škodlivých emisií než v roku 2017 – k hlavným opatreniam, ktoré Slováci prijali, patria najmä nahradenie starších energeticky náročných zariadení novými zariadeniami s lepším energetickým hodnotením (53 %) a častejšie používanie verejnej hromadnej dopravy alebo bicykla (35 %), niektorí aj vymenili svoj domáci vykurovací systém za nový s nižšími emisiami (10 %).   

Úroveň informovanosti o problémoch súvisiacich s kvalitou ovzdušia je pomerne nízka - väčšina slovenských respondentov (58 %) má pocit, že nie sú dobre informovaní o problémoch súvisiacich s kvalitou ovzdušia v EÚ.

Väčšina Slovákov si myslí, že kvalita ovzdušia sa za posledných 10 rokov zhoršila a toto negatívne vnímanie v porovnaní s rokom 2017 vzrástlo- respondenti sa častejšie domnievajú, že kvalita ovzdušia sa za posledných desať rokov zhoršila (58 %), než že zostala rovnaká (34 %) alebo sa zlepšila (5 %).

Pretrváva nízke povedomie o normách EÚ v oblasti kvality ovzdušia – iba 26 % (EÚ priemer 31 %) slovenských respondentov počula o normách EÚ týkajúcich sa kvality ovzdušia. Väčšina z opýtaných, ktorí o nich počuli, si myslí, že by sa mali sprísniť (68 %).

Väčšina slovenských respondentov považuje problémy súvisiace s kvalitou ovzdušia uvedené v prieskume za vážne - viac ako 50 % respondentov si myslí, že srdcovo-cievne ochorenia, astma a alergie či respiračné ochorenia, sú na Slovensku veľmi vážnym problémom.

Prieskum sa uskutočnil v 28 členských štátoch EÚ od 11. do 29. 9. 2019. V rámci neho prebehli osobné rozhovory s 27 565 respondentmi z rôznych sociálnych a demografických skupín.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Prieskum Eurobarometra

Oznámenie „Európa, ktorá chráni: čisté ovzdušie pre všetkých

Stránka o politike v oblasti čistého ovzdušia

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.11.2019 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:45