Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Antitrustová politika v čase pandémie koronavírusu

Miesto: Brusel

Komisia vydala usmernenie, v ktorom súhlasí s obmedzenou spoluprácou výrobcov kritických nemocničných liekov v čase pandémie koronavírusu.

Zároveň uverejnila oznámenie o dočasnom rámci, aby poskytla antitrustové poradenstvo podnikom, ktoré spolupracujú v snahe reagovať na naliehavé situácie týkajúce sa súčasnej pandémie koronavírusu. V tejto súvislosti Komisia vydala aj tzv. list o zlučiteľnosti ku konkrétnemu projektu spolupráce zameranému na predchádzanie nedostatku kritických nemocničných liekov. Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová dnes tiež predloží usmernenia na optimalizáciu ponuky a dostupnosti liekov počas pandémie koronavírusu.

V súčasnej kríze sa prerušili dodávateľské reťazce a prudko vzrástol dopyt po určitých výrobkoch a službách, najmä v sektore zdravotníctva. Za týchto okolností hrozí nedostatok kritických zdravotníckych výrobkov, najmä liekov a zdravotníckeho vybavenia, ktoré sa používajú na liečbu pacientov s koronavírusom. Promptné riešenie týchto výnimočných otrasov a predchádzanie výpadkom si môže vyžadovať, aby sa podniky rýchlo skoordinovali s cieľom prekonať alebo aspoň zmierniť dôsledky krízy v záujme občanov. To si môže vyžadovať čo najefektívnejšiu zmenu alebo zvýšenie výroby. Môže byť napríklad potrebné, aby podniky koordinovali výrobu, riadenie zásob a potenciálne aj distribúciu, aby sa všetky nesústredili na jeden alebo niekoľko liekov, kým ostatné sa budú vyrábať málo. Takáto koordinácia by za normálnych okolností bola v rozpore s antitrustovými pravidlami. V súvislosti s pandémiou, ako je šírenie koronavírusu, však môže s náležitými zárukami priniesť občanom dôležité výhody.

Tlačová správa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.04.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:54