Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Antitrustová politika

Miesto: Brusel

Komisia prijala nové nariadenie o skupinovej výnimke pre vertikálne dohody a vertikálne usmernenia

Po dôkladnom zhodnotení a preskúmaní pravidiel z roku 2010 dnes Európska komisia prijala nové nariadenie o skupinovej výnimke pre vertikálne dohody (ďalej len „nariadenie VBER“), ku ktorému sú pripojené nové vertikálne usmernenia. Na základe revidovaných pravidiel získajú podniky jednoduchšie, jasnejšie a aktuálne pravidlá a usmernenia. Tieto nové pravidlá im pomôžu pri posudzovaní zlučiteľnosti ich dohôd o dodávkach a distribúcii s pravidlami EÚ v oblasti hospodárskej súťaže v podnikateľskom prostredí, ktoré sa v dôsledku rastu elektronického obchodu a online predaja zmenilo. Revidované nariadenie VBER a vertikálne usmernenia nadobudnú účinnosť 1. júna 2022.

Podrobnosti:
Tlačová správa
Osobitá stránka GR pre hospodársku súťaž

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.05.2022 06:00
Upravené: 10.01.2023 11:48