Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Bezpečné znovuotvorenie kultúrnych a kreatívnych odvetví

Miesto: Brusel

Komisia navrhuje koordinované opatrenia

Komisia dnes uverejnila usmernenia EÚ, ktorými sa má zaistiť bezpečné obnovenie činností v kultúrnych a kreatívnych odvetviach v celej EÚ. Ich cieľom je ponúknuť koordinovaný prístup v súlade s osobitnými vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi podmienkami. Očakáva sa, že sa nimi budú riadiť návrhy a realizácia opatrení a protokolov v krajinách EÚ tak, aby zahŕňali bezpečné opätovné otvorenie, ako aj udržateľné oživenie kultúrnych a kreatívnych odvetví.

Konkrétne sa v usmerneniach odporúčajú tieto opatrenia a protokoly:

  •          zrušenie všetkých obmedzení by malo byť strategické a postupné, zo začiatku s obmedzeným počtom účastníkov, aby bolo možné posúdiť epidemiologickú situáciu,
  •          kultúrne zariadenia by mali mať plán pripravenosti s podrobnými protokolmi opatrení v prípade zistenia prípadov ochorenia COVID-19,
  •          všetci zamestnanci kultúrnych zariadení by mali byť cielene informovaní a/alebo absolvovať školenie ad hoc, aby sa minimalizovali riziká infekcie,
  •          malo by sa propagovať očkovanie osôb pracujúcich v prostredí kultúry,
  •          vstup účastníkov na podujatie sa môže podmieniť predložením potvrdenia o negatívnom teste na COVID-19 a/alebo očkovaní a/alebo potvrdení o prekonaní ochorenia COVID-19,
  •          zariadenia by mali zabezpečiť, aby v prípade potreby vyhľadávania kontaktov boli k dispozícii kontaktné údaje divákov,
  •          zariadenie by malo zaviesť cielené ochranné opatrenia.

Opatrenia na úrovni EÚ dopĺňajú opatrenia prijaté členskými štátmi a odvetviami. Členské štáty sa vyzývajú, aby aj v tejto oblasti v plnej miere využili Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Komisia výrazne zvýšila svoju finančnú podporu kultúrnym a kreatívnym odvetviam – vyčlenila takmer 2,5 miliardy eur z programu Kreatívna Európa a takmer 2 miliardy eur z programu Horizont Európa na kultúrne, kreatívne a inkluzívne projekty v rokoch 2021 - 2027. Na jeseň 2021 Komisia uverejní online príručku o financovaní kultúry z prostriedkov EÚ.

 

Podrobnosti

Tlačová správa

Usmernenia EÚ pre bezpečné obnovenie činností v kultúrnom a kreatívnom priemysle

Platforma „Creatives Unite“

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 29.06.2021 06:00
Upravené: 02.07.2021 10:36