Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Bezpečnejšie tetovania a trvalý make-up

Miesto: Brusel

Komisia podniká dôležitý krok na ochranu zdravia občanov EÚ pred nebezpečnými chemikáliami obsiahnutými vo farbách používanými pri tetovaní alebo permanentnom make-upe.

Nové obmedzenia, prijaté na základe právnych predpisov o chemikáliách, zabezpečia dostupnosť bezpečných farieb pre všetkých občanov EÚ bez ohľadu na krajinu, v ktorej sa nechajú tetovať. Toxické chemikálie nájdené v tetovacích farbách môžu spôsobovať alergie, kožné problémy ale aj ďalšie škodlivé účinky na zdravie, napríklad rakovinu.

Keďže tetovanie je v Európe čoraz obľúbenejšie, prioritou Komisie je ochrana zdravia obyvateľov. Nové pravidlá zahŕňajú maximálne koncentračné limity stanovené buď pre skupiny látok, alebo pre jednotlivé látky. Ich cieľom je harmonizovať doteraz odlišné vnútroštátne pravidlá týkajúce sa obmedzovania chemických látok vo farbách.

Nové pravidlá sa začnú uplatňovať po 12-mesačnej prechodnej fáze. Po nej sa tetovacie farby a trvalé líčidlá, ktoré obsahujú látky uvedené v množstvách prekračujúcich stanovené limity, už nesmú uvádzať na trh a používať v EÚ.

Podrobnosti:

Viac informácií

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.12.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:03