Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Bezpečnostná únia: Program boja proti terorizmu a silnejší Europol zvýšia odolnosť EÚ

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes predstavila nový program boja proti terorizmu, vďaka ktorému EÚ zintenzívni boj proti terorizmu a násilnému extrémizmu a posilní svoju odolnosť voči teroristickým hrozbám.

Program stavia na práci posledných rokov a má za úlohu podporiť členské štáty, aby vedeli teroristické hrozby lepšie predvídať, predchádzať im, chrániť pred nimi a reagovať na ne. Podľa dnes navrhnutej revízie mandátu bude Europol, agentúra EÚ pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva, poskytovať členským štátom lepšiu operačnú podporu pri vyšetrovaniach. Nový mandát Europolu takisto umožní spracovávať veľké a komplexné súbory údajov; zlepšiť spoluprácu s Európskou prokuratúrou, ako aj s partnerskými krajinami mimo EÚ; a prispieť k vývoju nových technológií. Dnešný program nadväzuje na stratégiu EÚ pre bezpečnostnú úniu na roky 2020 až 2025, v ktorej sa Komisia zaviazala sústrediť na prioritné oblasti, kde môže obohatiť podporu členských štátov v úsilí o bezpečnosť obyvateľov Európy.

Cieľom programu boja proti terorizmu je:

  • Hľadanie slabých miest a budovanie kapacít na predvídanie hrozieb: zaistenie kvalitných vstupných údajov pre Spravodajské a situačné centrum EÚ (EU INTCEN), čo zvýši našu situačnú informovanosť. Komisia zriadi poradné misie na podporu členských štátov pri posudzovaní rizík a podporí výskum v oblasti bezpečnosti a investície do nových technológií, vďaka ktorým bude môcť Európa aj naďalej reagovať na teroristické hrozby s náskokom.
  • Zabránenie útokom opatreniami proti radikalizácii: zabránenie šíreniu extrémistických ideológií online pomocou pravidiel odstraňovania teroristického obsahu online. Internetové fórum EÚ vypracuje usmernenie o online moderovaní verejne dostupných materiálov s extrémistickým obsahom. K vybudovaniu odolných spoločenstiev pomôže akčný plán pre integráciu a začlenenie, ako aj posilnenie preventívnych opatrení vo väzniciach s osobitou pozornosťou venovanou rehabilitácii a reintegrácii radikálnych väzňov.
  • Bezpečnostná koncepcia a zníženie zraniteľnosti na ochranu miest a ľudí: EÚ zintenzívni úsilie o fyzickú ochranu verejného priestoru vrátane bohoslužobných miest, a to uplatňovaním bezpečnostnej koncepcie už v štádiu návrhu. Okrem toho Komisia navrhne opatrenia na zvýšenie odolnosti kritickej infraštruktúry, napríklad dopravných uzlov, elektrární a nemocníc. Komisia navyše podporí členské štáty pri systematických kontrolách v príslušných databázach na vonkajších hraniciach. Komisia okrem toho navrhne zriadiť systém, ktorý znemožní, aby osoba, ktorej bolo v niektorom členskom štáte z bezpečnostných dôvodov zamietnuté držanie strelnej zbrane, nemohla podať podobnú žiadosť v inom štáte.
  • Lepšia reakcia na útoky vďaka zvýšeniu úrovne operačnej podpory, stíhania a práv obetí: Kľúčom je policajná spolupráca a celoeurópska výmena informácií. Komisia v roku 2021 navrhne kódex EÚ v oblasti policajnej spolupráce s cieľom zintenzívniť spoluprácu medzi orgánmi presadzovania práva, ktorej súčasťou je aj boj proti terorizmu. EK sa bude usilovať nájsť právne, operačné a technické riešenia, ktoré umožnia zachovať účinnosť šifrovania na ochranu súkromia a bezpečnú komunikáciu, a zároveň efektívne reagovať na trestnú činnosť a terorizmus. Komisia navyše posilní ochranu obetí teroristických útokov, ktorej súčasťou je aj ich prístup k odškodneniu. Komisia vymenuje koordinátora protiteroristickej činnosti, ktorý bude v rámci Komisie a v úzkej spolupráci s členskými štátmi a Európskym parlamentom koordinovať protiteroristickú politiku a financovanie EÚ.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Oznámenie o programe EÚ v oblasti boja proti terorizmu

Návrh nariadenia, ktorým sa posilňuje mandát Europolu

Otázky a odpovede

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.12.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:03