Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Boj proti dezinformáciám: Spustenie Európskeho strediska pre monitorovanie digitálnych médií

Miesto: Florencia

Včera EÚ spustila projekt Európske stredisko pre monitorovanie digitálnych médií (EDMO) pod vedením Európskeho univerzitného inštitútu vo Florencii.

EDMO bude podporovať vytváranie a prácu multidisciplinárnej komunity zloženej z kontrolórov faktov, akademických výskumných pracovníkov a iných príslušných zainteresovaných strán s odbornými znalosťami v oblasti online dezinformácií. Projekt prispeje k hlbšiemu porozumeniu dezinformačných aktérov, vektorov, nástrojov, metód, dynamiky šírenia, prioritných cieľov a vplyvu na spoločnosť. Nezávislé centrum spolupráce zvýši dostupnosť vedeckých poznatkov o online dezinformáciách, urýchli rozvoj európskeho trhu služieb na overovanie faktov a podporí verejné orgány zodpovedné za monitorovanie digitálnych médií ako aj rozvoj nových politík.

Tlačová správa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.06.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:58