Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Miesto: Brusel

Komisia posudzuje riziká a vyzýva na lepšie vykonávanie pravidiel

Európska komisia dnes prijme oznámenie a 4 správy, ktoré pomôžu európskym a vnútroštátnym orgánom lepšie zvládať riziká spojené s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu. Junckerova Komisia zaviedla na úrovni EÚ prísne pravidlá prostredníctvom štvrtejpiatej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí a posilnila dozornú úlohu Európskeho orgánu pre bankovníctvo. V správach sa zdôrazňuje, že smernice je nutné implementovať v plnej miere, a zároveň sa v nich poukazuje aj na potrebu doriešiť viacero štrukturálnych nedostatkov. 

4 správy, ktoré dnes boli uverejnené: 

Nadnárodná správa o posudzovaní rizík obsahuje aktualizáciu odvetvových rizík spojených s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu. V správe o posúdení nedávnych ostro sledovaných prípadov prania špinavých peňazí vo finančnom sektore a v správach o finančných spravodajských jednotkách a vzájomnom prepojení centralizovaných registrov bankových účtov sa analyzujú nedostatky súčasného dohľadu a spolupráce v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a navrhujú spôsoby ich riešenia.

Podrobnosti:
Tlačová správa
Otázky a odpovede
 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 25.07.2019 06:00
Upravené: 25.07.2019 09:45