Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Brexit: Komisia navrhuje cielené krízové opatrenia ako prípravu na možný scenár bez dohody

Miesto: Brusel

Kým Komisia bude aj naďalej vyvíjať maximálne úsilie o dosiahnutie vzájomne prospešnej dohody so Spojeným kráľovstvom, existuje značná neistota či sa dohoda uzavrie do 1. januára 2021.

Európska komisia dnes preto predložila súbor cielených krízových opatrení zameraných na zabezpečenie základnej vzájomnej leteckej a cestnej prepojenosti medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ako aj na umožnenie vzájomného prístupu rybárskych plavidiel EÚ a Spojeného kráľovstva do vôd druhej strany. Cieľom týchto krízových opatrení je zastrešiť obdobie, počas ktorého nebude platiť žiadna dohoda. Ak sa začne uplatňovať neriadený odchod, opatrenia sa po uplynutí stanovenej lehoty ukončia.

Komisia bude úzko spolupracovať s Európskym parlamentom a Radou s cieľom uľahčiť začatie uplatňovania štyroch navrhovaných nariadení od 1. januára 2021. Ich cieľom zmierniť niektoré závažné narušenia, ku ktorým dôjde v prípade, že Únia a Spojené kráľovstvo dovtedy nedospejú k dohode:

  • Základná letecká prepojenosť: návrh nariadenia, ktorým sa na 6 mesiacov zabezpečí poskytovanie určitých leteckých dopravných služieb medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ, ak Spojené kráľovstvo zabezpečí to isté.
  • Bezpečnosť letectva: návrh nariadenia, ktorým sa zabezpečí, aby sa rôzne bezpečnostné osvedčenia pre výrobky mohli naďalej používať v lietadlách EÚ bez narušenia, čím sa zabráni uzemneniu lietadiel EÚ.
  • Základná cestná prepojenosť: návrh nariadenia, ktoré sa vzťahuje na základnú prepojenosť, pokiaľ ide o cestnú nákladnú aj cestnú osobnú dopravu počas 6 mesiacov, za predpokladu, že Spojené kráľovstvo zabezpečí to isté pre dopravcov EÚ.
  • Rybárstvo: návrh nariadenia na vytvorenie vhodného právneho rámca do 31. decembra 2021 alebo do uzavretia dohody o rybolove so Spojeným kráľovstvom (čokoľvek nastane skôr), ktorým sa umožní plavidlám EÚ a Spojeného kráľovstva recipročný prístup do vôd druhej strany po 31. decembri 2020. S cieľom zaručiť udržateľnosť rybolovu a vzhľadom na význam rybolovu pre hospodárske živobytie mnohých komunít treba zjednodušiť postupy vydávania oprávnení rybárskym plavidlám.

Podrobnosti :
Tlačová správa
Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o obmedzených krízových opatreniach v prípade nedosiahnutia dohody o budúcom partnerstve so Spojeným kráľovstvom
Ďalšie informácie o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie a dohode o vystúpení
Príprava na ukončenie prechodného obdobia

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.12.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:03