Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Brexit: Príprava na koniec prechodného obdobia

Miesto: Brusel

Európska komisia prijala oznámenie, ktoré má pomôcť vnútroštátnym orgánom, podnikom a občanom pripraviť sa na nevyhnutné zmeny, ktoré prídu s ukončením prechodného obdobia.

Aj v prípade, že sa Európskej únii a Spojenému kráľovstvu podarí do konca roku 2020 uzavrieť partnerstvo, ktoré bude zahŕňať všetky oblasti dohodnuté v politickom vyhlásení, vystúpenie Spojeného kráľovstva z acquis EÚ, vnútorného trhu a colnej únie nevyhnutne vytvorí na konci prechodného obdobia prekážky obchodu a cezhraničné výmeny, ktoré v súčasnosti neexistujú. Bez ohľadu na výsledok rokovaní, vystúpenie povedie od 1. januára 2021 k rozsiahlym a ďalekosiahlym dôsledkom pre verejnú správu, podniky i občanov.

Európska komisia zároveň preskúma a v prípade potreby zaktualizuje všetkých 102 oznámení zainteresovaným stranám, ktoré boli uverejnené v priebehu rokovaní o vystúpení a z ktorých mnohé budú relevantné aj po skončení prechodného obdobia. Zoznam viac ako 50 aktualizovaných oznámení tvorí prílohu k oznámeniu a ich celý súbor je dostupný na osobitnej webovej stránke Komisie.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Viac informácii

Oznámenie 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:01