Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Budovanie silnej sociálnej Európy

Miesto: Brusel

Komisia dnes zverejnila oznámenie o budovaní silnej sociálnej Európy pre spravodlivé transformácie.

Píše sa v ňom, ako môže sociálna politika pomáhať pri riešení dnešných výziev a príležitostí a aké opatrenia na úrovni EÚ sa v nasledujúcich mesiacoch plánujú prijať v oblasti zamestnanosti a sociálnych práv. Zároveň Komisia už dnes spustila prvú fázu konzultácií so sociálnymi partnermi – podnikmi a odborovými zväzmi – na tému spravodlivé minimálne mzdy pre pracujúcich v EÚ.

Dnes zverejnené materiály vychádzajú z Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý predstavili inštitúcie a lídri EÚ v novembri 2017. Komisia žiada všetky štáty, regióny a partnerov v EÚ, aby vyjadrili svoje názory na ďalšie smerovanie, ako aj plány, ako chcú napĺňať ciele piliera. Všetky pripomienky sa zohľadnia pri vypracovaní akčného plánu v roku 2021, ktorý sa bude schvaľovať na najvyššej politickej úrovni.

Komisia tiež predstavila plánované iniciatívy, ktoré pomôžu s implementáciou EÚ piliera. Medzi kľúčové opatrenia v roku 2020 patria:

  • spravodlivé minimálne mzdy pre pracujúcich v EÚ,
  • európska stratégia rodovej rovnosti a záväzné opatrenia na zabezpečenie transparentnosti odmeňovania,
  • aktualizovaný program zručností pre Európu,
  • aktualizovaná záruka pre mladých ľudí,
  • pracovný samit pre platformy,
  • zelená kniha o starnutí,
  • stratégia pre osoby so zdravotným postihnutím,
  • demografická správa,
  • európsky systém zaistenia v nezamestnanosti.

Tieto opatrenia nadväzujú na výsledky, ktoré sa EÚ podarilo dosiahnuť od zriadenia piliera v roku 2017.

 Konzultácia ohľadom spravodlivej minimálnej mzdy pre pracujúcich v EÚ

Ide o prvú fázu verejnej konzultácie, ktorej cieľom je počúvať: Komisia chce vedieť, či si sociálni partneri myslia, že treba v tejto oblasti konať na úrovni EÚ, a ak áno, či o tom budú rokovať medzi sebou. Nebude existovať univerzálna minimálna mzda pre všetkých. Každý prípadný návrh bude odrážať daný vnútroštátny vývoj, či už na základe kolektívnych dohôd alebo právnych predpisov. Niektoré krajiny už zaviedli systémy, ktoré fungujú dobre. Komisia chce zabezpečiť, aby boli všetky systémy primerané, zahŕňali dostatočný počet ľudí, vychádzali z podrobných konzultácií so sociálnymi partnermi a mohli byť vhodným spôsobom aktualizované.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede: silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie

Informačný prehľad: silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie

Oznámenie: silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie

Prvá fáza konzultácií so sociálnymi partnermi o spravodlivých minimálnych mzdách v EÚ

Webová stránka na pripomienky zainteresovaných strán k implementácii piliera

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.01.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:50