Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Cena Jana Amosa Komenského

Miesto: Brusel

Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru (GR EAC) vyhlasuje Cenu Jana Amosa Komenského za kvalitnú výučbu o Európskej únii na stredných školách.

Uzávierka prihlášok je 6. februára 2020.

Ocenenie vo výške 8 000 eur získa jeden víťaz z každej členskej krajiny.

Ocenené budú stredné školy, ktoré pomáhajú svojim študentom dozvedieť sa o Európskej únii inšpiratívnymi spôsobmi. Cieľom ocenenia je uznať prácu pedagógov v každom členskom štáte a poukázať na ňu v celej EÚ a zároveň poukázať  na význam výučby a získavania vedomostí o EÚ v mladom veku. Ocenenie poukáže na inovatívne vyučovacie metódy, ktorými sa žiaci aktívne učia o EÚ, a pomôže s ich šírením.

Výzva uverejnená 6. novembra je osobitne zameraná na tie stredné školy, ktoré:

  • Inšpiratívnymi spôsobmi pomáhajú svojim študentom získať podstatné znalosti a vedomosti o Európskej únii: o jej histórii, základných hodnotách a cieľoch, činnostiach a politikách, o fungovaní jej inštitúcií a o rozhodovacích procesoch.
  • Prácu so študentmi zameriavajú na kritické uvažovanie o minulosti, súčasnosti a budúcnosti Európy, ako aj o výhodách a výzvach Európskej únie.
  • Zvyšujú motiváciu študentov zúčastňovať sa na demokratických procesoch, ktoré formujú budúcnosť Európskej únie, ako aj ich oddanosť k jej základným hodnotám.

Uzávierka prihlášok je 6. februára 2020 o 17:00 SEČ.

Cieľovou skupinou sú stredné školy.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 15.11.2019 06:00
Upravené: 20.12.2019 10:03