Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Civilná ochrana: Ciele EÚ v oblasti odolnosti voči katastrofám

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes prijala odporúčanie a súvisiace oznámenie v snahe stanoviť spoločné ciele na zvýšenie odolnosti voči katastrofám v oblasti civilnej ochrany.

Zahrnuté sú v nich opatrenia, ktoré pomôžu európskym krajinám lepšie sa pripraviť na prírodné hrozby, ako sú napr. zemetrasenia, záplavy či lesné požiare. Európska komisia preto v úzkej spolupráci s členskými štátmi určila päť cieľov, o ktorých dosiahnutie by sme sa mali usilovať spoločne:

  1. Predvídanie – zlepšenie posudzovania rizika, predvídania a plánovania riadenia rizika katastrof. 
  2. Príprava – zvýšenie informovanosti obyvateľstva o rizikách a jeho pripravenosti na ne. 
  3. Varovanie – zlepšenie včasného varovania. 
  4. Reakcia – posilnenie kapacity reakcie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany. 
  5. Zabezpečenie – zabezpečenie spoľahlivého systému civilnej ochrany. 

V snahe začať s realizáciou týchto cieľov spúšťa Európska komisia päť hlavných iniciatív, jednu za každý cieľ. Jednou z takýchto iniciatív bude napríklad iniciovanie celoeurópskeho programu na zvyšovanie povedomia o odolnosti voči katastrofám s názvom „preparEU“, ktorý bude zameraný na európskych občanov.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Odporúčanie Komisie o cieľoch Únie týkajúcich sa odolnosti voči katastrofám

Oznámenie Komisie „Ciele Európskej únie týkajúce sa odolnosti voči katastrofám: spoločný postup pri riešení budúcich núdzových situácií“

Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany

Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie

Informačný prehľad

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 08.02.2023 06:00
Upravené: 10.02.2023 09:21