Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Členské štáty sa dohodli na riešení interoperability mobilných sledovacích a varovných aplikácií

Miesto: Brusel

Členské štáty podporované Komisiou sa dohodli na súbore technických špecifikácií, ktoré zaručia bezpečnú výmenu informácií medzi vnútroštátnymi aplikáciami na sledovanie kontaktov založenými na tzv. decentralizovanej architektúre.

Týka sa to väčšiny sledovacích aplikácií, ktoré už existujú alebo sa zavedú v EÚ. Vnútroštátne aplikácie tak budú fungovať aj v prípade, že ich používatelia cestujú do inej krajiny EÚ, ktorá tiež používa decentralizovaný prístup. Ide o ďalší dôležitý krok k interoperabilite mobilných aplikácií sledujúcich šírenie koronavírusu v čase, keď členské štáty začínajú uvoľňovať obmedzenia cestovania do zahraničia krátko pred letnými dovolenkami. Informácie z okolia zdieľané medzi aplikáciami sa budú vymieňať šifrovaným spôsobom, ktorý zabráni identifikovať danú osobu v súlade s prísnymi usmerneniami EÚ o ochrane údajov v aplikáciách. Geolokalizačné údaje sa používať nebudú. Dnes schválené technické špecifikácie, ktorými sa stanovujú všeobecné zásady, vychádzajú z usmernení o interoperabilite dohodnutých v máji. Hneď, ako to bude technicky možné, budú členské štáty schopné aktualizovať aplikácie tak, aby umožňovali výmenu informácií medzi vnútroštátnymi, decentralizovanými aplikáciami.

Tlačová správa

Technické špecifikácie interoperability aplikácií na sledovanie kontaktov

Otázky a odpovede: spoločný prístup k bezpečným a účinným mobilným sledovacím aplikáciám v celej EÚ

Usmernenia interoperability pre aplikácie na sledovanie kontaktov

Súbor nástrojov EÚ pre mobilné aplikácie na pomoc pri sledovaní kontaktov v boji EÚ proti nákaze COVID-19

Usmernenia na zabezpečenie úplného dodržiavania noriem ochrany údajov pri vývoji aplikácií, ktoré podporujú boj proti pandémii

Usmernenie ECDC k mobilným aplikáciám podporujúcim sledovanie kontaktov v prípade pandémie COVID-19

Odporúčanie Komisie o spoločnom súbore nástrojov Únie na využívanie technológií a údajov na boj proti kríze súvisiacej s ochorením COVID-19 a jej prekonanie

Webová stránka Komisie venovaná reakcii na koronavírus

Digitálne technológie v reakcii na koronavírus

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 16.06.2020 06:00
Upravené: 17.06.2020 08:46