Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Členské štáty súhlasia so stratégiou EÚ v oblasti klímy

Miesto: Brusel

Rada dnes v mene EÚ a jej členských štátov prijala dlhodobú stratégiu EÚ pre znižovanie emisií skleníkových plynov.

Táto stratégia sa teraz v zmysle Parížskej dohody zašle sekretariátu Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC). V stratégii EÚ sa pripomína, že EÚ a jej členské štáty sú pevne odhodlané naplniť Parížsku dohodu a jej dlhodobé ciele. Odkazuje sa v nej na cieľ, ktorým je dosiahnuť, aby bola EÚ do roku 2050 klimaticky neutrálna.

EÚ a jej členské štáty súhlasili s realizáciou ambicióznej sociálnej a hospodárskej transformácie, čím chcú inšpirovať ku globálnym opatreniam v oblasti klímy a dokázať, že prechod na klimatickú neutrálnosť nie je len nevyhnutný, ale aj realizovateľný a žiadúci.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Činnosť EÚ v oblasti klímy

Európska zelená dohoda

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.03.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:53