Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Čo najviac ohrozuje rastliny v EÚ?

Miesto: Brusel

Komisia dnes uverejnila zoznam 20 regulovaných karanténnych škodcov, ktorých určila ako prioritných škodcov.

Medzi nimi sú druhy ako Xylella fastidiosa, chrústovec japonský, fúzač ázijskýpôvodcovia „zelenavosti“ citrusov a čiernej škvrnitosti citrusov, ktorých hospodársky, environmentálny a spoločenský vplyv je na území EÚ najviac citeľný. Členské štáty budú povinné vykonať informačné kampane pre verejnosť, ročné prieskumy a pripraviť pohotovostné plány, simulačné cvičenia a akčné plány eradikácie týchto škodcov.

Zoznam škodcov sa zostavil na základe posúdenia, ktoré vykonalo Spoločné výskumné centrum KomisieEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín a pri ktorom sa zohľadnila pravdepodobnosť šírenia, udomácnenia a vplyvov týchto škodcov v EÚ. Rovnako sa zohľadnili názory špecializovanej skupiny expertov a pripomienky verejnosti na portáli pre lepšiu právnu reguláciu.

Príklady novej metodiky:

  • baktéria Xylella fastidiosa (škodca s najzávažnejšími dôsledkami pre poľnohospodárske plodiny, vrátane ovocia) by mohla spôsobiť ročné straty produkcie vo výške 5,5 miliardy EUR.
  • ak by sa na celom území rozšíril chrústovec japonský (Anoplophora glabripennis), dôsledkom by mohla byť priama strata viac než 5 % celkového dreva na pni viacerých druhov lesného hospodárstva EÚ, medzi nimi jelše, jaseňa, buka lesného, brezy, bresta, javora či platana. Hodnota týchto stromov sa odhaduje na 24 miliárd EURhospodárske dôsledky pre predchádzajúce sektory lesného hospodárstva by sa mohli pohybovať na úrovni 50 miliárd EUR.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Pravidlá EÚ v oblasti zdravia rastlín

Titulok Spoločného výskumného centra k možným dôsledkom prioritných škodcov 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.10.2019 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:44