Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

COVID-19: EK podporí projekty sumou 47,5 milióna eur

Miesto: Brusel

Po uverejnení januárovej výzvy v hodnote 10 miliónov eur Európska komisia zabezpečila ďalších 37,5 miliónov eur na naliehavý výskum v oblasti vývoja vakcín proti koronavírusu a na jeho liečbu a diagnostiku.

Toto opatrenie je súčasťou koordinovanej reakcie EÚ na hrozbu, ktorú pre verejné zdravie predstavuje COVID-19. Vďaka dodatočnej sume z programu Horizont 2020 Komisia zvyšuje rozpočet núdzovej výzvy vyhlásenej v januári s cieľom bojovať proti epidémii COVIDI-19 na 47,5 milióna eur. Mohla tak vybrať 17 projektov zahŕňajúcich 136 výskumných tímov z celej EÚ i mimo nej, ktoré začnú pracovať na vývoji očkovacích látok, nových liečebných postupov, diagnostických testov a lekárskych systémov zameraných na prevenciu šírenia koronavírusu.

Vybrané projekty sa zamerajú na vývoj nových očkovacích látok, rýchle diagnostické testy v mieste poskytovania starostlivosti, nové spôsoby liečby a zlepšenie epidemiologických postupov a verejného zdravia vrátane pripravenosti a reakcie na epidémie. K pripravenosti a reakcii na COVID-19 už prispievajú viaceré projekty financované zo zdrojov EÚ, ako je napríklad európsky archív vírusov GLOBAL (EVAg), projekt PREPARE či zapojenie Komisie do globálnej výskumnej spolupráce v oblasti pripravenosti na infekčné choroby (GloPID-R). Ministri zdravotníctva EÚ diskutujú o opatreniach na zabránenie šírenia a prevenciu a hodnotia úroveň pripravenosti a koordináciu reakcie na európskej úrovni. Záznam tlačovej konferenciepríhovor komisárky pre zdravie a bezpečnosť potravín Stelly Kyriakidisovej sú dostupné online.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Príhovor komisárky Stelly Kyriakidesovej

Tlačová konferencia po stretnutí ministrov zdravotníctva

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.03.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:53