Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

COVID-19: Usmernenia EK týkajúce sa hraničných opatrení, hospodárstva a financovanie výskumu

Miesto: Brusel

Euroskupina (ministri financií štátov eurozóny) včera zostavila prvý súbor súčasných vnútroštátnych a európskych opatrení a stanovila rámec aj pre ďalšie opatrenia na reakciu na vývoj a podporu oživenia hospodárstva.

Cieľom je zabrániť prepuknutiu epidémie COVID-19 a zmierniť jej negatívne sociálno-ekonomické účinky. Komisia víta skutočnosť, že Euroskupina je odhodlaná urobiť všetko pre to, aby efektívne riešila súčasné problémy, obnovila dôveru a podporila rýchle oživenie. Komisia Euroskupine predstavila svoje návrhy z 13. marca na zmiernenie negatívnych sociálno-ekonomických dôsledkov prepuknutia choroby COVID-19. Tie zahŕňajú úplnú flexibilitu rámca štátnej pomoci a fiškálneho rámca, mobilizujú rozpočet EÚ s cieľom umožniť skupine EIB poskytovať krátkodobú likviditu pre malé a stredné podniky a nasmerovať 37 miliárd EUR do boja proti COVID- 19.

Vyhlásenie komisára pre hospodárstvo Paola Gentiloniho

Európska komisia včera zaslala členským štátom na konzultáciu návrh dočasného rámca štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súvislosti s prepuknutím choroby COVID-19. Cieľom pomoci je napraviť vážne narušenie hospodárstva EÚ. Pravidlá EÚ v oblasti štátnej pomoci poskytujú členským štátom súbor nástrojov na takéto rýchle a účinné kroky:

  1. zriadiť systémy priamych grantov (alebo daňové výhody) do 500 000 EUR pre spoločnosti,
  2. poskytnúť dotované štátne záruky za bankové pôžičky,
  3. umožniť verejné a súkromné ​​pôžičky s dotovanými úrokovými mierami,
  4. uznať dôležitú úlohu bankového sektora pri riešení hospodárskych dôsledkov prepuknutia choroby COVID-19, konkrétne pri poskytovaní pomoci konečným zákazníkom, najmä malým a stredným podnikom.

Vyhlásenie výkonnej podpredsedníčky Margarethe Vestagerovej

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzvala najvyšších predstaviteľov členských štátov, aby zaviedli dočasné obmedzenie pre všetky neopodstatnené cesty do EÚ. O týchto krokoch informovala aj partnerov G7. Zákaz by mal platiť na počiatočné obdobie tridsiatich dní, ktoré možno v prípade potreby predĺžiť. Navrhujú sa výnimky pre obzvlášť dlhodobých obyvateľov EÚ, rodinných príslušníkov európskych občanov a diplomatov. Nevyhnutný personál, ako sú lekári, zdravotné sestry, zdravotnícki pracovníci, výskumní pracovníci a odborníci, ktorí pomáhajú pri boji s koronavírusom, ako aj osoby prepravujúce tovar a pohraniční pracovníci, môžu aj naďalej cestovať do EÚ. Túto výzvu prerokuje Európskej rady už o chvíľu (v utorok o 17:00). Komisia vyzvala hlavy štátov a vlád, aby prijali opatrenia s okamžitým účinkom, po dohode so štátmi schengenského priestoru, ktoré nie sú členmi EÚ. Táto výzva je doplnkom k včerajším usmerneniam o hraničných opatreniach na ochranu zdravia a zachovanie dostupnosti základného tovaru a služieb.

Vyhlásenie predsedníčky Ursuly von der Leyenovej

COVID-19: Dočasné obmedzenie cestovania do EÚ

Európska komisia ponúkla financovanie až do výšky 80 miliónov eur inovatívnej spoločnosti CureVac, ktorá sa v nemeckom meste Tübingen zaoberá očkovaním a vývojom vakcín, s cieľom podporiť vývoj a výrobu očkovacej látky proti koronavírusu v Európe. Podpora by mala formu záruky EÚ na pôžičku EIB, ktorá sa v súčasnosti hodnotí, v rámci finančného nástroja na financovanie výskumu infekčných chorôb InnovFin v rámci programu Horizont 2020. Spoločnosť vyvinula novú technológiu na prekonanie potreby udržania vakcín stabilných bez chladenia. Predbežné štúdie ukázali, že táto technológia je prísľubom rýchlej reakcie na ochorenie COVID-19. Ak sa tak preukáže, mohli by sa za nízke náklady vyrobiť milióny dávok vakcíny a klinické testovanie by sa malo začať v júni 2020.

Tím zodpovedný za boj proti koronavírusu

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.03.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:53