Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Digitálne desaťročie Európy: Európa bude do roku 2030 digitálne suverénnym kontinentom

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes predstavila víziu, ciele a spôsoby, ako do roku 2030 uspieť v digitálnej transformácii Európy.

Ambíciou EÚ je byť digitálne suverénna v otvorenom a vzájomne prepojenom svete a presadzovať digitálne politiky, ktoré ľuďom a podnikom umožňujú pripraviť sa na udržateľnú a prosperujúcu digitálnu budúcnosť zameranú na človeka. Dnešné oznámenie nadväzuje na výzvu predsedníčky Ursuly von der Leyenovej urobiť z nasledujúcich rokov digitálne desaťročie Európy a reaguje na výzvu Európskej rady na vytvorenie digitálneho kompasu a vychádza z digitálnej stratégie Komisie z februára 2020. S cieľom lepšie riešiť nedostatky v kľúčových kapacitách EÚ Komisia takisto uľahčí rýchle spustenie nadnárodných projektov, v ktorých sa skombinujú investície z rozpočtu EÚ, členských štátov a priemyslu, pričom základom bude Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a iné finančné prostriedky EÚ. V centre pozornosti európskeho digitálneho hospodárstva zameraného na človeka sú aj práva a hodnoty EÚ. Únia bude propagovať svoju pozitívnu digitálnu agendu zameranú na človeka v medzinárodných organizáciách a cez silné medzinárodné digitálne partnerstvá.

Komisia navrhuje digitálny kompas, cez ktorý sa digitálne ambície EÚ orientované na rok 2030 premietnu do konkrétnych podmienok. Vyvíjajú sa okolo štyroch základných bodov:

1. digitálne zruční občania a vysokokvalifikovaní digitálni odborníci.

2. bezpečné, výkonné a udržateľné digitálne infraštruktúry.

3. digitálna transformácia podnikov.

4. digitalizácia verejných služieb.

Kompas stanovuje pevnú spoločnú riadiacu štruktúru s členskými štátmi založenú na systéme monitorovania prostredníctvom každoročných správ vo forme semaforov. Ciele budú zakotvené v politickom programe, ktorý sa dohodne s Európskym parlamentom a Radou.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Európske digitálne desaťročie – otázky a odpovede

Digitálne desaťročie Európy – prehľad

Európsky digitálny kompas – tematická stránka

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 10.03.2021 06:00
Upravené: 10.03.2021 16:32