Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Digitálny jednotný trh: Komisia vydala usmernenia k voľnému toku iných ako osobných údajov

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes vydala nové usmernenia týkajúce sa vzájomného vzťahu medzi voľným tokom iných ako osobných údajov a pravidlami EÚ na ochranu údajov.

Nové nariadenie o voľnom toku iných ako osobných údajov, ktoré je súčasťou stratégie pre digitálny jednotný trh a ktoré sa začalo uplatňovať v členských štátoch, umožní uchovávať a spracúvať údaje kdekoľvek v EÚ bez neodôvodnených obmedzení. Cieľom dnešných usmernení je pomôcť používateľom – predovšetkým malým a stredným podnikom – pochopiť vzájomný vzťah medzi týmito novými pravidlami a všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) – najmä v prípadoch, keď súbory údajov pozostávajú z osobných a iných ako osobných údajov.
Spolu so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR), ktoré sa začalo uplatňovať pred rokom, vytvára nové nariadenie o voľnom toku iných ako osobných údajov stabilné právne a podnikateľské prostredie v oblasti spracúvania údajov. Novým nariadením sa zamedzuje, aby členské štáty EÚ zavádzali právne predpisy, ktoré by neodôvodnene vyžadovali, aby sa údaje uchovávali výlučne na území daného štátu. Ide o prvý právny predpis tohto druhu na svete. Nové pravidlá zvyšujú právnu istotu a dôveru podnikov a vďaka nim budú môcť MSP a začínajúce podniky vyvíjať nové inovatívne služby, využívať najvýhodnejšie služby spracúvania údajov na vnútornom trhu a rozširovať svoje podnikanie do zahraničia.

Podrobnosti:
Tlačová správa
Komisia vydala usmernenia k voľnému toku iných ako osobných údajov – Otázky a odpovede
Usmernenia k nariadeniu o voľnom toku iných ako osobných údajov
 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.05.2019 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:42