Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

EK formuje digitálnu budúcnosť Európy

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes predstavila svoju víziu digitálnej transformácie, predstavuje európsku spoločnosť využívajúcu digitálne riešenia, ktoré stavajú ľudí na prvé miesto, otvára nové možnosti pre podniky a podporuje rozvoj dôveryhodných technológií.

Digitálna transformácia je kľúčová aj v boji proti zmene klímy.  Prvými krokmi k dosiahnutiu týchto cieľov sú Európska stratégia pre dáta a zabezpečenie rozvoja umelej inteligencie zameranej na človeka. Efektívne využívanie digitálnych technológií prinesie výhody občanom aj podnikom. Európa bude stavať na svojej dlhej histórii v oblasti technológií, výskumu, inovácií a vynaliezavosti a na svojej silnej ochrane práv a základných hodnôt.

Ak sa budú digitálne technológie používať zmysluplne, budú prínosom pre občanov aj podniky mnohými spôsobmi. Komisia sa v nasledujúcich piatich rokoch zameria na tri základné ciele digitálnej oblasti:

  • technológia v službách človeka,
  • spravodlivé a konkurencieschopné hospodárstvo a
  • otvorená, demokratická a udržateľná spoločnosť.

Európa stavia na svojej dlhej tradícii v oblasti technológií, výskumu, inovácie a tvorivosti, ako aj na svojej silnej ochrane práv a základných hodnôt. Nové politiky a rámce umožnia Európe využívať špičkové digitálne technológie a posilňovať jej kapacity v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Digitálna transformácia je ďalším krokom k Európe, ako globálnej konkurencieschopnej, hodnotovo založenej a inkluzívnej digitálnej spoločnosti. Pričom bude naďalej otvoreným trhom založeným na spoločných pravidlách a bude úzko spolupracovať so svojimi medzinárodnými partnermi. Biela kniha o umelej inteligencii je otvorená na verejné konzultácie do 19. mája 2020. Komisia zhromažďuje aj spätnú väzbu o svojej dátovej stratégii. Na základe získaných vstupov Komisia podnikne ďalšie kroky na podporu rozvoja dôveryhodnej AI a dátového hospodárstva.

Podrobnosti:  

Tlačová správa

Otázky a odpovede

Európa pripravená na digitálny vek

Biela kniha o umelej inteligencii

Európska stratégia pre dáta

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.02.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:50