Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

EK navrhuje cestu k digitálnemu desaťročiu v záujme dosiahnutia digitálnej transformácie EÚ do roku 2030

Miesto: Brusel

Komisia navrhla konkrétny plán na dosiahnutie digitálnej transformácie spoločnosti a ekonomiky do roku 2030 nazvaný „Cesta k digitálnemu desaťročiu“.

Navrhovaný plán digitálnej dekády premení digitálne ambície EÚ do roku 2030 na konkrétny postup ich plnenia. Bude slúžiť pri plnení cieľov digitálneho desaťročia do roku 2030 na úrovni Únie v oblasti digitálnych zručností, digitálnych infraštruktúr, digitalizácie obchodných modelov a verejných služieb ako riadiaci rámec a bude sa zakladať na ročnom mechanizme spolupráce s členskými štátmi. Jeho cieľom je tiež identifikovať a realizovať digitálne projekty veľkého rozsahu, do ktorých sa zapojí Komisia a členské štáty. Pandémia odhalila priepasť medzi digitálne vybavenými podnikmi a podnikmi, ktoré digitálne riešenia ešte len zavádzajú, ako aj na rozdiely medzi mestskými, vidieckymi a odľahlými oblasťami s dobrým pripojením. Digitalizácia ponúka množstvo nových príležitostí na európskom trhu, kde v roku 2020 zostalo neobsadených viac ako 500 000 voľných pracovných miest pre dátových expertov a odborníkov na kybernetickú bezpečnosť. V súlade s európskymi hodnotami by cesta k digitálnemu desaťročiu mala posilniť naše vedúce postavenie v digitálnej oblasti a podporovať udržateľné digitálne politiky orientované na človeka, ktoré posilňujú postavenie občanov a podnikov.

Komisia konkrétne navrhuje, že sa zapojí do každoročného mechanizmu spolupráce s členskými štátmi, ktorý bude pozostávať:

  • zo spoločného transparentného a štruktúrovaného monitorovacieho systému založeného na indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI);
  • z výročnej správy o stave digitálneho desaťročia, v ktorej Komisia zhodnotí pokrok a odporučí niektoré opatrenia;
  • z viacročných strategických plánov digitálnej dekády pre každý členský štát, v ktorých budú uvedené prijaté alebo plánované politiky a opatrenia na podporu cieľov do roku 2030;
  • zo štruktúrovaného ročného rámca ako priestoru na diskusiu a riešenie oblastí nedostatočného pokroku formou odporúčaní a spoločných záväzkov Komisie a členských štátov;
  • z mechanizmu na podporu projektov zahŕňajúcich viaceré krajiny.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede

Informačný prehľad

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 16.09.2021 06:00
Upravené: 21.09.2021 09:10