Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

EK predkladá novú stratégiu na posilnenie a zvýšenie odolnosti schengenského priestoru

Miesto: Brusel

Schengenský priestor je domovom viac ako 420 miliónov ľudí, z ktorých takmer 1,7 milióna žije v jednom štáte Schengenu a pracuje v inom.

Odstránenie kontrol na vnútorných hraníc medzi schengenskými štátmi je neoddeliteľnou súčasťou európskeho spôsobu života. Voľný tok ľudí, tovaru a služieb je stredobodom Európskej únie a je kľúčom k oživeniu Európy po kríze spôsobenej pandémiou koronavírusu. Dnešnou stratégiou Komisia hodnotí výzvy, ktorým čelia členské štáty, stanovuje cestu vpred, ktorá zachováva výhody Schengenu a navrhuje spoločné opatrenia na úrovni Únie.

Základom dobrého fungovania schengenského priestoru sú tri piliere: účinné riadenie vonkajších hraníc EÚ, posilnenie vnútorných opatrení na kompenzáciu absencie kontrol na vnútorných hraniciach, najmä v oblasti policajnej spolupráce, bezpečnosti a riadenia migrácie, a zabezpečenie silnej pripravenosti a správy vrátane dokončenia schengenského priestoru. S cieľom posilniť vzájomnú dôveru pri vykonávaní schengenských pravidiel dnes Komisia takisto predkladá návrh na revíziu schengenského hodnotiaceho a monitorovacieho mechanizmu.

Podrobnosti:
Tlačová správa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.06.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:10