Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

EK vyčlenila 123 miliónov EUR na výskum a inovácie s cieľom bojovať proti hrozbe variantov koronavírusu

Miesto: Brusel

Komisia vyčlenila 123 miliónov EUR z programu Horizont Európa na naliehavo potrebný výskum variantov koronavírusu.

Komisia vyhlásila nové výzvy, ktoré dopĺňajú predchádzajúce opatrenia zamerané na vývoj liečebných postupov a vakcín prostredníctvom klinických skúšok s cieľom pokročiť vo vývoji sľubných liečebných prípravkov a vakcín proti ochoreniu COVID-19. Tieto núdzové výzvy sa budú zaoberať krátkodobými až strednodobými hrozbami, ako aj prípravou na budúcnosť. Prispejú k vytvoreniu Úradu EÚ pre pripravenosť a reakciu na núdzové situácie v oblasti zdravia (HERA), ktorý EÚ umožní predvídať budúce pandémie a lepšie ich riešiť. Návrhy v rámci týchto výziev možno predkladať od 13. apríla do 6. mája 2021. V súlade so zásadami globálnej reakcie na koronavírus musia byť nové riešenia dostupné a cenovo prijateľné pre všetkých. Očakáva sa, že úspešné konzorciá budú spolupracovať s inými príslušnými iniciatívami a projektmi na vnútroštátnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni s cieľom maximalizovať synergie a komplementaritu a zabrániť zdvojeniu výskumného úsilia.

Výzvy v rámci programu Horizont Európa:

  1. Spravodlivé a otvorené zdieľanie údajov podľa zásady FAIR na podporu pripravenosti Európy na ochorenie COVID-19 a ďalšie infekčné choroby
  2. Služby výskumnej infraštruktúry pre rýchlu reakciu výskumu na pandémiu ochorenia COVID-19 a ďalšie epidémie infekčných chorôb
  3. Klinické skúšky vakcín a liečebných prostriedkov na podporu prevencie a liečby ochorenia COVID-19
  4. Kohorty zjednotené v boji proti variantom ochorenia COVID-19 vzbudzujúcim obavy

Podrobnosti:

Tlačová správa

Výskum a inovácie v EÚ v súvislosti s koronavírusom

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.04.2021 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:07