Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

EK vyhlasuje globálnu koalíciu pre biodiverzitu

Miesto: Brusel

Zo správy Medzivládnej vedecko-politickej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby IPBES z roku 2019 vyplýva, že stav prírody na celom svete sa zhoršuje takým tempom, aké ľudstvo ešte nezažilo.

Európska komisia dnes v Monaku pri príležitosti Svetového dňa divej prírody vyhlásila novú globálnu koalíciu pre biodiverzitu. V rámci súvisiacej komunikačnej kampane vyzýva na intenzívnejšiu mobilizáciu pri zvyšovaní informovanosti o potrebe chrániť biodiverzitu.

Komisia vyzýva všetky národné parky, akváriá, botanické záhrady, zoologické záhrady a prírodovedecké múzeá, aby spojili sily a zvyšovali informovanosť verejnosti o kritickom stave prírody. Neskôr v marci Európska komisia oznámi novú stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity zameranú na ochranu a obnovu prírody s podrobnosťami o ambíciách EÚ v súvislosti so samitom OSN o biodiverzite (CoP 15), ktorého sa zúčastní v októbri 2020. Počas samitu CoP 15 sa očakáva, že 196 zmluvných strán Dohovoru Organizácie Spojených národov o biologickej diverzite prijme nový globálny rámec na ochranu a obnovu prírody. Po samite sa bude koalícia pre biodiverzitu zameriavať na koordinované opatrenia s hmatateľným dosahom, ktorých cieľom bude zvrátiť stratu biodiverzity.

Od 1. do 5. júna 2020 sa bude konať Zelený týždeň 2020, ktorého cieľom je zvýšenie zapojenia verejnosti a mobilizácia spoločnosti v záujme ochrany prírody a biodiverzity. Súčasťou budú desiatky podujatí v celej Európe, ako aj konferencie v Lisabone a v Bruseli.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Text koaličného sľubu

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.03.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:53