Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

EÚ chce ráznejšie zasiahnuť proti dezinformáciám

Miesto: Brusel

Európska komisia a vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku dnes analyzovali kroky, prijaté na boj proti dezinformáciám v súvislosti s pandémiou koronavírusu, a navrhujú ďalší postup.

Komisia bude aj naďalej spolupracovať s online platformami a podporovať sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa, ako aj pozorne monitorovať činnosti online platforiem v súlade s Kódexom postupov proti šíreniu dezinformácií. Je však potrebné vynaložiť ďalšie úsilie, zvýšiť transparentnosť a určiť nositeľov zodpovednosti. Základom európskej dezinformačnej reakcie je zabezpečenie slobody prejavu a pluralitnej demokratickej diskusie. EK sa zameria aj na posilnenie postavenia občanov a možnosti zúčastnenia sa na demokratickej diskusii ako aj zvyšovanie informovanosti občanov a súčasné zvyšovanie spoločenskej odolnosti. Bude chrániť prístup k informáciám a slobodu prejavu, ale aj podporovať mediálnu a informačnú gramotnosť občanov vrátane kritického myslenia a digitálnych zručností. Na to by mohli slúžiť projekty mediálnej gramotnosti a podpora organizácií občianskej spoločnosti. Dnes navrhnuté opatrenia budú podkladom pre budúcu prácu EÚ v oblasti dezinformácií, najmä európsky akčný plán pre demokraciu a akt o digitálnych službách.

 

Táto iniciatíva nasleduje po tom, ako európski lídri v marci 2020 vyzvali na rázny boj proti dezinformáciám a posilnenie odolnosti európskych spoločností. Pandémiu koronavírusu sprevádza rozsiahla vlna falošných alebo zavádzajúcich informácií, vrátane pokusov zahraničných aktérov ovplyvňovať občanov EÚ a verejnú diskusiu. V spoločnom oznámení sa analyzuje doterajšia okamžitá reakcia a navrhujú sa konkrétne opatrenia, ktoré možno rýchlo naštartovať. Počas krízy EÚ zintenzívnila prácu zameranú na informovanie občanov o rizikách a na posilnenie spolupráce s inými medzinárodnými aktérmi v boji proti dezinformáciám. Komisia vyvracia mýty o koronavíruse na stránke, ktorá už bola zobrazená viac než 7 miliónov ráz. Strategickú komunikáciu, ako aj verejnú diplomaciu v tretích krajinách posilnila spolu s Komisiou aj Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ).

Tlačová správa

Spoločné oznámenie – Riešenie problému dezinformácií o ochorení COVID-19: aké sú fakty

Informačný prehľad

Webová stránka reakcie na koronavírus

Osobitná sekcia o boji proti dezinformáciám počas pandémie koronavírusu

Poradenstvo pre spotrebiteľov a podniky o podvodoch v súvislosti s COVID-19

Webová stránka EUvsDisinfo – https://euvsdisinfo.eu/think-before-you-share/

Akčný plán proti dezinformáciám z roku 2018

Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií

Projekty na podporu slobody a plurality médií spolufinancované zo zdrojov EÚ

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.06.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:00