Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

EÚ navrhuje komplexný nový pohľad na rastúci vplyv zmeny klímy a zhoršovania životného prostredia v oblasti mieru, bezpečnosti a obrany

Miesto: Brusel

Európska komisia a vysoký predstaviteľ dnes spolu prijali spoločné oznámenie, v ktorom podrobne rozvádzajú, ako EÚ plánuje riešiť narastajúci vplyv zmeny klímy a zhoršovania životného prostredia v oblasti mieru, bezpečnosti a obrany.

Práve zmena klímy a zhoršovanie stavu životného prostredia sú hrozbou pre zdravie a dobré životné podmienky ľudí a môžu spôsobiť väčšie nútené vysídľovanie, migračný pohyb, pandémie, sociálne nepokoje, nestabilitu a dokonca konflikty. Európske ozbrojené sily takisto v dôsledku zmeny klímy čelia meniacim sa a náročnejším operačným podmienkam. Spoločné oznámenie ponúka nový pohľad na túto otázku a stanovuje rámec EÚ na reakcie na tieto výzvy, ako aj na stupňujúcu sa geopolitickú súťaž o zdroje a technológie potrebné na zelenú transformáciu. Zámerom EÚ pri tomto spoločnom oznámení je lepšie začleniť súvislosť medzi klímou, mierom a bezpečnosťou do vonkajších politík EÚ. Spoločné oznámenie obsahuje štyri hlavné priority, pričom EÚ v úsilí o pokrok pri týchto prioritách vykoná okolo 30 opatrení. Medzi hlavné priority patrí:

  • Posilnenie plánovania, prijímania rozhodnutí a ich realizácie, prostredníctvom spoľahlivej a dostupnej analýzy súvislostí medzi klímou a bezpečnosťou založenej na dôkazoch,
  • V rámci vonkajšej činnosti EÚ uviesť do praxe reakcie na výzvy v oblasti klímy a bezpečnosti, okrem iného prostredníctvom zahrnutia aspektu súvislosti medzi klímou a bezpečnosťou do analýz regionálnych a vnútroštátnych konfliktov,
  • Zlepšiť opatrenia členských štátov na zmiernenie zmeny klímy v rámci ich civilných i vojenských operácií a infraštruktúry s cieľom znížiť náklady a zmenšiť uhlíkovú stopu a zároveň zabezpečiť udržanie operačnej účinnosti,
  • Posilniť medzinárodné partnerstvá prostredníctvom multilaterálneho fóra, ako aj s partnermi ako je NATO, v súlade s programom EÚ v oblasti zmeny klímy a ochrany životného prostredia.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Spoločné oznámenie o súvislosti medzi klímou a bezpečnosťou

Otázky a odpovede

Informačný prehľad

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 28.06.2023 06:00
Upravené: 29.06.2023 14:40