Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

EÚ potvrdzuje obchodnú podporu Ukrajine a Moldavsku

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes navrhla obnoviť pozastavenie dovozných ciel a kvót na ukrajinský vývoz do EÚ o ďalší rok a zároveň posilniť ochranu citlivých poľnohospodárskych výrobkov EÚ.

Urobila tak v súlade so záväzkami Únie podporovať Ukrajinu tak dlho, ako to bude potrebné. Európska komisia zároveň navrhuje obnoviť o ďalší rok pozastavenie všetkých zvyšných ciel na moldavský dovoz, ktoré platia od júla 2022. Komisia zároveň navrhuje obnoviť o ďalší rok pozastavenie všetkých zvyšných ciel na moldavský dovoz, ktoré platia od júla 2022. Európska komisia dnes okrem toho navrhla, aby poľnohospodári v Európskej únii mohli využívať výnimky z pravidiel spoločnej poľnohospodárskej politiky na rok 2024, ktoré im ukladajú povinnosť ponechať určité plochy neproduktívne. Komisia dnes návrh zaslala členským štátom, ktoré o ňom budú hlasovať na schôdzi výboru. Návrh je prvou konkrétnou politickou reakciou na vyriešenie obáv poľnohospodárov o ich príjmy. Nadväzuje aj na požiadavky, ktoré vznieslo niekoľko členských štátov na zasadnutiach Rady pre poľnohospodárstvo. Viac informácií nájdete v online tlačových materiáloch o podpore obchodu pre Ukrajinu a Moldavskoo výnimke z určitých poľnohospodárskych pravidiel.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 31.01.2024 06:00
Upravené: 01.02.2024 07:42