Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

EÚ pripravuje pôdu pre pevnejšie a ambicióznejšie partnerstvo s Afrikou

Miesto: Addis Abeba

Európska komisia a Komisia Africkej únie sa 27. februára 2020 stretli v Addis Abebe na 10. spoločnom zasadnutí, na ktorom sa diskutovalo o budúcej spolupráci.

Európska komisia a vysoký predstaviteľ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku dnes navrhli základ novej stratégie vzťahov s Afrikou. V oznámení sa uvádzajú návrhy na zintenzívnenie spolupráce prostredníctvom partnerstva v piatich kľúčových oblastiach: ekologická transformácia, digitálna transformácia, udržateľný rast a pracovné miesta, mier a správa vecí verejných, a migráciu a mobilitu. Na základe tohto dokumentu bude Európa rokovať s africkými partnermi o novej spoločnej stratégii, ktorá sa má schváliť na samite Európskej únie (EÚ) a Africkej únie (AÚ) v októbri 2020 v Bruseli. Jej základom bude priebežný dialóg s africkými partnermi.

Predložené návrhy vychádzajú z rastúcej dynamiky vzťahov medzi EÚ a Afrikou budú kľúčové pre naplnenie našej ambície o vytvorenie ešte pevnejšieho partnerstva s Afrikou, ktorá je naším prirodzeným partnerom. Toto partnerstvo by malo byť založené na jasnom chápaní našich spoločných záujmov a povinností. V oznámení sa navrhuje, aby EÚ a Afrika spolupracovali ako partneri na podpore ekologickej a digitálnej transformácii kontinentu, na zvýšení environmentálne, sociálne a finančne udržateľných investícií, na prilákaní investorov podporou afrických štátov pri prijímaní politík a regulačných reforiem, ktoré zlepšujú podnikateľské a investičné prostredie a na dosiahnutí rýchleho zlepšenia v oblasti vzdelávania, znalostí a zručností a výskumných a inovačných kapacít. Medzi priority bude patriť aj prehĺbenie podporu európskeho mierovému úsiliu v Afrike a zaistiť odolnosť prepojením humanitárnych, rozvojových, mierových a bezpečnostných zásahov vo všetkých fázach cyklu konfliktov a kríz a posilniť medzinárodný poriadok založený na pravidlách a multilaterálny systém, ktorého ústredným prvkom je Organizácia Spojených národov.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Africko-európska aliancia

Factsheet

Otázky a odpovede

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.03.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:53