Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

EÚ reviduje pravidlá o poistení

Miesto: Brusel

Poisťovatelia by mali viac investovať do budúcnosti Európy

Európska komisia dnes prijala komplexné preskúmanie pravidiel EÚ v oblasti poisťovníctva (známe ako „Solventnosť II“). Jedným z cieľov je umožniť poisťovniam, aby v dlhodobom horizonte viac investovali do obnovy Európy po pandémii COVID-19.

Ďalším z cieľov dnešného preskúmania je zvýšiť odolnosť odvetvia poistenia a zaistenia (t. j. poisťovní, ktoré poskytujú poistenie iným poisťovniam), a to tak, aby toto odvetvie dokázalo zvládať budúce krízy a lepšie chrániť poistníkov. Pre určité menšie poisťovne sa navyše zavedú zjednodušené a primeranejšie pravidlá. Poistenie je pre mnohých Európanov i európske podniky životne dôležité. Chráni ľudí pred finančnými stratami v prípade nepredvídaných udalostí. Poisťovne zároveň v našom hospodárstve zohrávajú dôležitú úlohu preto, lebo nasmerúvajú úspory na finančné trhy a do reálnej ekonomiky, čím poskytujú európskym podnikom dlhodobé financovanie. Balík legislatívnych návrhov teraz prerokujú Európsky parlament a Rada.

Dnešné preskúmanie pozostáva z týchto prvkov:

  • legislatívny návrh na zmenu smernice Solventnosť II (smernica 2009/138/ES),
  • oznámenie o preskúmaní smernice Solventnosť II,
  • legislatívny návrh novej smernice o ozdravení a riešení krízových situácií v oblasti poistenia.

Podrobnosti:
Tlačová správa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 22.09.2021 06:00
Upravené: 23.09.2021 07:53