Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

EÚ vylepšuje svoju tvorbu právnych predpisov

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes prijala oznámenie o lepšej právnej regulácii, v ktorom navrhla niekoľko vylepšení procesu koncipovania právnych predpisov na európskej úrovni.

V snahe posilniť obnovu hospodárstva v Európe je dôležitejšie než kedykoľvek predtým vypracúvať právne predpisy EÚ čo najefektívnejším spôsobom a zároveň pri tom zohľadňovať potreby budúcnosti. Kľúčovou je v tomto ohľade spolupráca medzi inštitúciami EÚ, ako aj s členskými štátmi a zainteresovanými stranami vrátane sociálnych partnerov, podnikov a občianskej spoločnosti a to najmä zavedením jednotných „výziev na predloženie dôkazov“, ktoré sa budú nachádzaž na vylepšenom portáli Vyjadrite svoj názor„Komisia už teraz disponuje jedným z najlepších systémov právnej regulácie na svete, no stále je čo zlepšovať. Preto hodláme zintenzívniť naše úsilie, aby sme právne predpisy EÚ zjednodušili a znížili s nimi súvisiace administratívne zaťaženie, pričom chceme optimálnejšie využívať strategický výhľad a podporovať udržateľnosť a digitalizáciu. Ak však máme uspieť, musia za jeden koniec ťahať všetky zainteresované strany a začať tvoriť kvalitné politiky EÚ, ktoré budú v konečnom dôsledku znamenať silnejšiu a odolnejšiu Európu,“ uviedol v tejto súvislosti Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad.

V snahe zvládať súčasné i budúce výzvy navrhla Komisia tieto opatrenia:

  • odstrániť prekážky a byrokratické postupy, ktoré spomaľujú investície a budovanie infraštruktúry 21. storočia;
  • zaviesť zásadu „jeden za jeden“, ktorej cieľom bude minimalizovať administratívne zaťaženie občanov a podnikov
  • zohľadňovať ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja s cieľom zabezpečiť, aby všetky predkladané legislatívne návrhy prispievali k Agende 2030 pre udržateľný rozvoj; zlepšovať spôsob, akým lepšia právna regulácia zohľadňuje a podporuje udržateľnosť a digitálnu transformáciu;
  • začleniť strategický výhľad do tvorby politík

Podrobnosti:

Tlačová správa

Oznámenie o lepšej právnej regulácii z roku 2021

Otázky a odpovede k oznámeniu o lepšej právnej regulácii z roku 2021

Program lepšej právnej regulácie

Legislatívny proces v EÚ

Portál Vyjadrite svoj názor

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 03.05.2021 06:00
Upravené: 05.05.2021 16:12