Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Eurobarometer o duševnom zdraví: veľká väčšina Európanov považuje podporu duševného zdravia za rovnako dôležitú ako podporu fyzického zdravia

Miesto: Brusel

Z nového prieskumu Eurobarometra o duševnom zdraví vyplynulo, že deväť z desiatich respondentov (89 %) považuje podporu duševného zdravia za rovnako dôležitú ako podporu fyzického zdravia.

Zároveň menej ako polovica respondentov súhlasí s tým, že ľudia s duševnými problémami dostávajú rovnakú úroveň starostlivosti ako ľudia s fyzickou chorobou. Okrem toho takmer polovica respondentov (46 %) sa za posledných dvanásť mesiacov stretla s emocionálnym alebo psychosociálnym problémom, ako je pocit depresie alebo úzkosti. Podľa prieskumu viac ako polovica týchto respondentov (54 %) s problémom v oblasti duševného zdravia nedostala pomoc odborníka. Pred pandémiou COVID-19 trpel problémami s duševným zdravím každý šiesty človek v EÚ a situácia sa ešte zhoršila. Väčšina respondentov odpovedala, že nedávne svetové udalosti ovplyvnili ich duševné zdravie „mierne“ (44 %) alebo „do veľkej miery“ (18 %). Väčšina respondentov (60 %) si myslí, že najdôležitejšími faktormi na dosiahnutie dobrého duševného zdravia sú životné podmienky, po ktorých nasleduje finančné zabezpečenie (53 %). Približne tretina Európanov sa domnieva, že kontakt s prírodou a zelenými plochami (35 %), spánkové návyky (35 %), fyzická aktivita (34 %) a sociálny kontakt (33 %) sú kľúčovými prispievateľmi k dobrému duševnému zdraviu. Vo všetkých členských štátoch sa však veľká väčšina domnieva, že využívanie sociálnych médií môže mať negatívny vplyv na duševné zdravie mladých ľudí. Pokiaľ ide o to, ako môže EÚ najviac prispieť k zlepšeniu duševného zdravia európskych občanov, najväčší podiel respondentov vybral „zlepšenie celkovej kvality života“ (45 %), za ktorým nasledovalo „zlepšenie prístupu k diagnostike, liečbe a starostlivosti o pacientov s duševnými problémami a ich podpora“ (37 %) a „podpora duševného zdravia najzraniteľnejších“ (35 %). Rýchly prieskum Eurobarometra sa uskutočnil v období od 14. júna 2023 do 21. júna 2023. Spolu sa použitím webového opytovania s pomocou počítača uskutočnili rozhovory s 26 501 respondentmi vo veku 15 rokov a viac z 27 členských štátov EÚ.

Ako to vidia Slováci:

  • 42% respondentov zo Slovenska sa za posledných dvanásť mesiacov stretlo s emocionálnym alebo psychosociálnym problémom.
  • 52% Slovákov si myslí, že najdôležitejšími faktormi na dosiahnutie dobrého duševného zdravia sú životné podmienky, nasleduje finančné zabezpečenie (50 %), fyzická aktivita (36 %) sociálny kontakt (35 %).
  • 59 % opýtaných sa vyjadrilo, že s problémom v oblasti duševného zdravia nedostali pomoc odborníka.
  • Nedávne svetové udalosti ovplyvnili duševné zdravie Slovákov „mierne“ (39 %) alebo „do veľkej miery“ (30 %).
  • 58 % Slovákov si myslí, že EÚ môže najviac prispieť k zlepšeniu duševného zdravia európskych občanov prostredníctvom „zlepšenia celkovej kvality života“.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Prieskum Eurobarometra

Duševné zdravie (europa.eu)

Komplexný prístup k duševnému zdraviu (europa.eu)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 09.10.2023 06:00
Upravené: 16.10.2023 10:23