Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Európania naďalej podporujú medzinárodný rozvoj

Miesto: Brusel

Takmer 9 z 10 občanov EÚ uvádza, že rozvojová spolupráca je podľa nich dôležitá na podporu ľudí v rozvojových krajinách, čo len potvrdzuje trend posledných rokov.

Z tohtoročného prieskumu Eurobarometra o rozvojovej spolupráci EÚ vyplýva, že medzi európskymi občanmi existuje rozsiahla zhoda názorov, pokiaľ ide o dôležitosť medzinárodnej spolupráce a rozvoja. Takmer 9 z 10 občanov EÚ uvádza, že rozvojová spolupráca je podľa nich dôležitá na podporu ľudí v rozvojových krajinách, čo len potvrdzuje trend posledných rokov. Vďaka tomuto presvedčeniu je rozvojová spolupráca jednou z najpozitívnejšie vnímaných politík EÚ.

Viac než 7 z 10 občanov EÚ tvrdí, že finančná pomoc je účinným spôsobom riešenia neregulárnej migrácie, a rovnako veľký podiel oslovených súhlasí s tým, že poskytovanie finančnej pomoci rozvojovým krajinám pomáha znížiť nerovnosti v týchto krajinách. Taký istý počet oslovených Európanov sa domnieva, že poskytovanie finančnej pomoci rozvojovým krajinám je účinným spôsobom posilňovania globálneho vplyvu EÚ.

Ako je na tom Slovensko?

  • 74 % slovenských respondentov súhlasí s tým, že pomáhať ľuďom v rozvojových krajinách je dôležité (zaznamenaný výrazný pokles, EÚ priemer: 86 %)
  • 6 z 10 slovenských respondentov (62 %) tvrdí, že boj proti chudobe v rozvojových krajinách by mal patriť medzi priority EÚ, 43 % respondentov to tvrdí o národnej vláde, 7 z 10 opýtaných Slovákov si myslí, že súkromné spoločnosti by mali mať dôležitú úlohu v trvalo udržateľnom rozvoji rozvojových krajín
  • 2/3 respondentov súhlasia, že poskytovanie finančnej pomoci rozvojovým krajinám prispieva k väčšiemu mieru a rovnosti vo svete (nárast oproti roku 2018)
  • 65 % opýtaných tvrdí, že poskytovanie finančnej pomoci rozvojovým krajinám je účinný spôsob boja proti neregulárnej migrácii
  • 43 % respondentov si myslí, že by sa malo vynakladať toľko finančných prostriedkov na podporu rozvojových krajín ako doteraz, podiel tých, ktorí si myslia, že by sa malo vynakladať menej finančných prostriedkov, sa zvýšil na 26 %
  • respondenti na Slovensku najčastejšie uvádzajú mier a bezpečnosť (36 %) ako najnaliehavejšiu výzvu pre rozvojové krajiny, oproti roku 2018 majú nižšiu tendenciu uvádzať demokraciu a ľudské práva (11 %)

Podrobnosti:

Tlačová správa

Súhrnná analýza pre Slovensko – v prílohe (.pdf)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.10.2019 06:00
Upravené: 03.11.2022 14:44