Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Európska iniciatíva občanov týkajúca sa zdaňovania veľkého bohatstva v EÚ

Miesto: Brusel

Komisia dnes rozhodla o registrácii európskej iniciatívy občanov (EIO) s názvom „Zdaňovanie veľkého bohatstva na financovanie ekologickej a sociálnej transformácie“.

Organizátori iniciatívy vyzývajú Komisiu, aby zaviedla európsku daň z veľkého bohatstva v prospech ekologickej a sociálnej transformácie. Cieľom iniciatívy je prispieť k boju proti zmene klímy a nerovnosti v celej EÚ, ako aj zabezpečiť, aby európski občania platili svoj spravodlivý podiel pri dosahovaní týchto cieľov. Keďže táto európska iniciatíva občanov spĺňa formálne podmienky stanovené v príslušných právnych predpisoch, Komisia ju považuje za právne prípustnú. Po dnešnej registrácii môžu organizátori v najbližších šiestich mesiacoch začať proces zbierania podpisov. Ak európska iniciatíva občanov získa do jedného roka milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich z aspoň siedmich rôznych členských štátov, Komisia sa ňou bude musieť zaoberať. Môže sa rozhodnúť, či žiadosti vyhovie alebo nevyhovie. Toto rozhodnutie musí Komisia odôvodniť.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Zdaňovanie veľkého bohatstva na financovanie ekologickej a sociálnej transformácie

Štatistika EIO

Európske iniciatívy občanov, pre ktoré sa v súčasnosti zbierajú podpisy

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 11.07.2023 06:00
Upravené: 12.07.2023 08:12