Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Európska iniciatíva občanov

Miesto: Brusel

Komisia navrhuje postupné ukončenie klietkového chovu hospodárskych zvierat

Komisia sa dnes rozhodla kladne reagovať na európsku iniciatívu občanov s názvom „Skoncujme s klietkovým chovom“, šiestu úspešnú iniciatívu, ktorú podporil viac ako 1 milión občanov v celej EÚ. Komisia vo svojej odpovedi uvádza plány na legislatívny návrh zakázať do roku 2023 klietkový chov viacerých hospodárskych zvierat. Návrh bude súčasťou prebiehajúcej revízie právnych predpisov týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat v rámci stratégie „z farmy na stôl“. Táto iniciatíva občanov odráža požiadavku týkajúcu sa prechodu na etickejšie a udržateľnejšie poľnohospodárske systémy vrátane revízie existujúcich pravidiel EÚ týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat. Reakcia na tento spoločenský dopyt je pre Komisiu vysokou prioritou v súlade so záväzkami prijatými v rámci stratégie „z farmy na stôl“ a Európskej zelenej dohody.

Zatiaľ čo na všetky hospodárske zvieratá sa vzťahujú súčasné právne predpisy o ochrane zvierat, pravidlá klietkového chovu sa vzťahujú len na nosnice, brojlery, prasnice a teľatá. Komisia sa vo svojej reakcii na európsku iniciatívu občanov zaväzuje predložiť do konca roka 2023 legislatívny návrh na postupné ukončenie a napokon aj zákaz používania systémov klietkového chovu všetkých zvierat uvedených v iniciatíve. Návrh Komisie sa bude týkať najmä nosníc, prasníc a teliat, ale aj králikov, mládok, plemenných nosníc, plemenných brojlerov, prepelíc, kačíc a husí. Komisia sa už v rámci svojej stratégie „z farmy na stôl“ zaviazala navrhnúť revíziu právnych predpisov týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat vrátane dopravy a chovu, ktorá sa v súčasnosti podrobuje kontrole vhodnosti a mala by sa ukončiť do leta 2022. Súbežne s právnymi predpismi a s cieľom uľahčiť vyvážený a ekonomicky životaschopný prechod na bezklietkový chov sa Komisia bude usilovať o osobitné podporné opatrenia v kľúčových príslušných oblastiach politiky, ako je obchod, výskum a inovácie. Keďže ukončenie používania klietkového chovu si bude vyžadovať zmeny súčasných poľnohospodárskych systémov, Komisia zváži sociálno-ekonomické a environmentálne dôsledky opatrení, ktoré sa majú prijať, a prínosy pre dobré životné podmienky zvierat v rámci posúdenia vplyvu, ktoré sa má dokončiť do konca roka 2022. V tejto súvislosti sa najneskôr začiatkom roka 2022 uskutoční verejná konzultácia. Komisia posúdi, či existuje reálna možnosť, aby navrhované právne predpisy nadobudli účinnosť od roku 2027.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede

Komunikácia

Európska iniciatíva občanov

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 30.06.2021 06:00
Upravené: 02.07.2021 10:22