Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Európska komisia otvára verejnú konzultáciu o novom akčnom pláne digitálneho vzdelávania

Miesto: Brusel

Cieľom verejnej konzultácie je zhromaždiť názory všetkých občanov, inštitúcií a organizácií z verejného i zo súkromného sektora ochotných podeliť sa o svoje názory a skúsenosti s bezprecedentnou krízou spôsobenou novým koronavírusom a so svojou víziou digitálneho vzdelávania v Európe.

Pandémia ochorenia COVID-19 spôsobila rozsiahle zatváranie škôl a univerzít, ako aj prechod na dištančné a online vzdelávanie a používanie digitálnych technológií v masovom a nebývalom rozsahu. Táto konzultácia pomôže EK poučiť sa zo skúseností a poskytnúť informácie o návrhoch akčného plánu, ktoré budú mať kľúčový význam v období obnovy po pandémii. Konzultácia bude k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ a bude otvorená do 4. septembra. Celý proces počas leta doplní rad online osvetových podujatí s cieľom získať ďalšie názory na digitálne vzdelávanie a krízu spôsobenú koronavírusom. Digitálna transformácia je jednou z priorít, ktoré si Európska komisia vytýčila vo vlajkovej stratégii s názvom Európa pripravená na digitálny vek, ktorej cieľom je zvýšiť pripravenosť Európanov žiť a pracovať v digitálnom veku. V septembri 2020 EK predloží aj nový akčný plán digitálneho vzdelávania, ktorý bude kľúčovým nástrojom v procese obnovy po pandémii COVID-19 a ktorý sa stane súčasťou dlhodobej vízie európskeho digitálneho vzdelávania.

Tlačová správa

Verejná konzultácia o novom akčnom pláne digitálneho vzdelávania 

Európa pripravená na digitálny vek

Akčný plán digitálneho vzdelávania z roku 2018

Sledujte akčný plán digitálneho vzdelávania na Twitteri: @EUDigitalEducation

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.06.2020 06:00
Upravené: 03.11.2022 15:00