Tabačka Kulturfabrik Terra incognita Spišský Jeruzalem

Európska komisia predstavila Stratégiu v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím

Miesto: Brusel

Európska komisia dnes predstavila ambicióznu Stratégiu v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030.

Jej cieľom je zabezpečiť plnú účasť týchto osôb na živote spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými v EÚ aj mimo nej v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie a Chartou základných práv Európskej únie, podľa ktorých sú rovnosť a nediskriminácia základnými kameňmi politík EÚ. Osoby so zdravotným postihnutím majú právo zúčastňovať sa na všetkých oblastiach života, rovnako ako ktokoľvek iný. Napriek tomu, že v posledných desaťročiach získali lepší prístup k zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu, zamestnaniu, rekreačným aktivitám a mohli sa väčšmi zapojiť do politického života, pretrvávajú mnohé prekážky.

Nová stratégia vychádza z predchádzajúcej európskej stratégie a prispieva k vykonávaniu Európskeho piliera sociálnych práv, ku ktorému Komisia tento týždeň prijme akčný plán určujúci smerovanie politík zamestnanosti a sociálnych politík v Európe. Zároveň podporuje vykonávanie Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím zo strany EÚ a jej členských štátov, a to tak na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni.

Podrobnosti:

Tlačová správa

Otázky a odpovede

Oznámenie: Stratégia v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030

Ľahko čitateľná verzia

Iniciatívy EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Štefan Zachariaš
Vytvorené: 03.03.2021 06:00
Upravené: 05.03.2021 09:48